25 Maj 2022

Går det att rädda kvaliteten vid försenad vallskörd genom att höja stubben?

Välkommen till ett webbinarium om fraktionering av vall och ökad stubbhöjd med Torsten Eriksson 25 maj.

Vallfoder från förstaskörden är den skörd som har allra störst potential att ersätta kraftfoder till mjölkkor. Om skörden försenas av olämpligt väder eller andra orsaker minskar innehållet av energi och kons konsumtionsförmåga blir sämre.

Torsten Eriksson berättar om ett projekt där vallgräs delades in i höjdfraktioner för att ta fram olika kvaliteter, samt om en studie där han använt riktigt hög stubb i vallens förstaskörd som ett sätt att motverka kvalitetsförsämring när skörden försenas. I projektet mättes hur kvalitet och avkastning under hela året påverkades vid olika strategier.

Torsten Eriksson är universitetslektor i foderteknologi vid SLU, institutionen för husdjurens utfodring och vård, och arbetar med fodervärdering för idisslare och analysmetoder.

Information och anmälan

Webbinariet vänder sig till: Rådgivare

Datum: 25 maj

Tid: Klockan 9-10

Plats: Zoom

Anmäl dig här senast den 23 maj

Senast uppdaterad: