30 Maj 2022

Utsädesodling av pollen- och nektarväxter i Sverige?

Välkommen till Mångfald på slättens webbinarium – Utsädesodling av pollen- och nektarväxter i Sverige – den 30 maj.

Logotyp Mångfald på slätten.

Intresset för att odla pollen- och nektarväxter för att gynna pollinerande insekter ökar stadigt. År 2023 införs av allt att döma miljöytor som del av de så kallade grundvillkoren, miljöytorna ersätter nuvarande ekologiska fokusarealer. Mycket talar för att efterfrågan på utsäde av pollen- och nektarväxter som honungsört, bovete och sötväppling kommer att öka ytterligare nästa år eftersom Sveriges förslag för CAP 2023-2027 innebär att:

  • Viktningen för blommande trädor ökar väsentligt
  • Blommande fältkanter införs, med hög viktning
  • Ekologiska odlare skall också ha miljöytor

Efterfrågan på svenskproducerat utsäde av pollen- och nektarväxter är större än tillgången. På detta webbinarium kommer vi att få höra om möjligheter och utmaningar som utsädesföretag och lantbrukare har. Medverkar gör Magnus Karlsson, odlingsansvarig för vall- och grönytefrö på Lantmännen samt Jan Jönsson, Ly-Ros Lantbruk.

Honungsört i renbestånd. Halland, juli.

Honungsört i renbestånd. Halland, juli.

Information och anmälan

Webbinariet ingår i en webbinarieserie om att gynna den biologiska mångfalden i åkerlandskapet. Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig i första hand till rådgivare. Intresserade lantbrukare är också välkomna att delta.

Datum: 30 maj

Tid: klockan 14-15

Plats: digitalt

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Program

  • Potential för utsädesodling av pollen- och nektarväxter i Sverige, Magnus Karlsson, Lantmännen.
  • Praktiska erfarenheter av utsädesodling av honungsört, Jan Jönsson, Ly-Ros Lantbruk.

Anmäl dig här senast den 24 maj

Kontakt om du har frågor om webbinariet

Petter Haldén

Senast uppdaterad: