29 Juni 2022

Proteinförsörjning av värphöns och slaktkycklingar i ekologisk produktion

Välkommen till ett webb-seminarium om proteinförsörjning av fjäderfän med Helena Wall, onsdagen den 29 juni.

Information och anmälan

Webbinariet vänder sig till: Rådgivare

Datum: 29 juni

Tid: Klockan 9–10

Plats: Zoom

En av de största utmaningarna i ekologisk fjäderfäproduktion är kravet på 100 procent ekologiskt foder. Det är framförallt fåglarnas behov av protein, eller mer korrekt aminosyror, som är svårt att tillgodose i ekologisk fjäderfäproduktion eftersom syntetiska aminosyror inte kan användas.

På seminariet berättar Helena Wall om olika proteinråvaror, de som finns tillgängliga idag och framtida, med fokus på vad råvarorna kan tillföra till fodret och vad som begränsar användningen. Hon kommer att ge exempel på olika fodersammansättningar och strategier som tillämpas för att i så hög grad som möjligt tillgodose ekologiska fjäderfäns näringsbehov.

Helena Wall är professor i fjäderfäproduktion vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU och arbetar brett med olika frågor som rör slaktkycklingar och värphöns.

Anmäl dig här senast den 27 juni

Senast uppdaterad: