22 September 2022

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Hur datadelning bidrar till ett konkurrenskraftigt lantbruk

Välkommen till lunchseminarium den 22 september!

Information och anmälan

Vi startar lunchseminariet med att Frida Sporre och Simon Borgmästars berättar om hur Jordbruksverket jobbar ör att utveckla och stötta framtida datadelning mellan gårdar. Vi får också ta del av ett samtal mellan Emilia Liljeström, vd på Agronod, och en lantbrukare om vad som krävs för att lantbrukare ska börja dela data och vad som är nyttan av datadelning på gårdsnivå.

Datum: 22 september

Tid: 12.00–12.55

Plats: digitalt via Zoom

Anmäl dig här senast den 19 september

Därför gör vi det här

Inom livsmedelsstrategiuppdraget har Jordbruksverket haft i uppgift att göra en förstudie och ta fram ett eller flera lösningsförslag för hur en nationell dataplattform för delning av jordbruksdata bör se ut. Genom plattformen är tanken att delning av data kan ske på ett säkert och effektivt sätt.

Livsmedelsstrategin är en långsiktig tillväxtstrategi vars övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet

Därför är det viktigt just nu

Datadelning mellan gårdar stöttar framtidens lantbruk och möjliggör nya innovationer, bättre beslutsunderlag och effektivare produktion som bidrar till en hållbar produktionsökning. Jordbruksverkets förstudie om en nationell dataplattform har resulterat i att en aktör kommer få i uppdrag att bygga och etablera den.

Jordbruksverkets uppdrag

Jordbruksverket är en viktig aktör i arbetet med livsmedelsstrategin. Vårt uppdrag är att främja en ökad och hållbar matproduktion och en god djurvälfärd i hela Sverige. Vi har flera uppdrag i livsmedelsstrategins handlingsplaner. Inom kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket arbetar vi med att öka kunskapen om jordbrukets vattenhantering inom Jordbruksverket och på andra myndigheter

Senast uppdaterad: