26 Oktober 2022

FoU-dagarna 2022

Den 26–27 oktober 2022 är det dags för de årliga dagarna om forskning och utveckling, FoU-dagarna inom ekologisk produktion. Konferensen är digital.

Årets tema: För ökad resiliens och minskad sårbarhet.

Välkommen till fullmatade FoU-dagar! Vi möts digitalt i gemensamma inledande sessioner och slutdiskussioner. Efter intresse deltar du i seminarier om växtodling, trädgård eller djurhållning.

I år vill vi särskilt belysa vikten av det ekologiska lantbrukets roll i utvecklingen av resilienta system. Vi tar upp ämnen som självförsörjning, foder, framtidens djurhållning, friskt och hållbart växtmaterial anpassat till eko, rätt mellangröda och mycket mera.

Presentationsmaterialet kommer finnas tillgängligt i samband med FoU-dagarna, men föredragen spelas inte in.

Det kostar inget att delta på konferensen.

Arrangörer

Jordbruksverket, SLU Ekoforsk och SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) samt Hushållningssällskapet, anordnar FoU-dagarna, där rådgivare, forskare, lantbrukare och andra intresserade kan mötas och diskutera aktuella frågor och de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion.

Program

Här finns programmet för FoU-dagarna. Några av inslagen ges på engelska med utländska föredragshållare.

Program för FoU-dagarna

Program den 26 oktober

9.00–10.45

För ökad resiliens och minskad sårbarhet – på jorden och på gården

  • Adrian Müller, FiBL
  • Kari Koppelmäki, Helsingfors universitet
  • Ida Lind, Ekologiska lantbrukarna

Moderator: Maria Tunberg

10.45–11.00 Paus

Valbara förmiddagspass den 26 oktober

Tid

Husdjur

Växtodling

Trädgård

11.00‑11.30

Djurens och produktionens förmåga att hantera störningar,

Lotta Rydhmer, SLU

Bearbeta bränsleeffektivt – utnyttja ogräsbiologin, Per Ståhl, Hushållningssällskapet

Strimsådd av lök, majs och rödbetor,

David Hansson, SLU

11.30‑11.35

Föredragsbyte

Föredragsbyte

Föredragsbyte

11.35‑12.05

Ekologisk djurhållning utan soja,

Niels Andresen, HIR Skåne

Växtföljdskrockar med mellangrödor, Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet HS Konsult AB


12.05–13.00 Lunch


Valbara eftermiddagspass den 26 oktober

Tid

Husdjur

Växtodling

Trädgård

13.00‑13.45

Hur producerar vi för resiliens? Mycket eller lite insatsmedel? Är vallbaserade system och eko lösningen, Christel Cederberg, Chalmers


Gröngödslingsgrödor för växthus,

Klara Löfkvist, HIR Skåne

13.45‑13.50

Föredragsbyte

Föredragsbyte

Föredragsbyte

13.50‑14.20

Utfodring av pressjuice från ensilage till grisar,

Anna Wallenbeck, SLU

Vilken är den optimala gödselgivan till ekologisk potatis? Resultat från två års fältförsök med kvävestege, Lisa Andrae, Rådhuset Nordfalan

Domino – Fertilization strategies in organic fruit, part I,

Birgit Lepp, Universitet Hohenheim

14.20‑14.30

Föredragsbyte

Föredragsbyte

Föredragsbyte

14.30‑15.00

Vall i foder till grisar – Vilka möjligheter finns?

Magdalena Åkerfeldt, SLU

Hel och delad kvävegiva till ekologiskt höstvete,

Lena Engström, SLU

Domino – Fertilization strategies, part II,

Birgit Lepp, Universitet Hohenheim

Program den 27 oktober

Valbara förmiddagspass den 27 oktober

Tid

Husdjur

Växtodling

Trädgård

9.00‑9.30

Ko och kalv tillsammans, Sigrid Agenäs, SLU

Constraints – Vad begränsar ekologisk produktion? Näringsförsörjning i ekologisk växtproduktion – förfrukter och samverkan med samhället, Sigrun Dahlin och Johanna Wetterlind, SLU

Nya sorter av äpple och päron – odlingsförsök i Danmark, Hanne Lindhard Pedersen, Hortiadvice

9.30‑9.35

Föredragsbyte

Föredragsbyte

09.35‑10.05

Fortsättning Ko och kalv tillsammans, Sigrid Agenäs, SLU

Fortsättning Constraints. Den ekologiska växtproduktionens gynnsamhet för biologisk mångfald – möjligheter och begränsningar, Melanie Karlsson och Henrik Smith, LU

Ekologisk hallonodling, en första spaning på ett nytt projekt från Norge, Anne Vintland, NLR

10.05‑10.10

Föredragsbyte

Föredragsbyte

Föredragsbyte

10.10‑10.40

Utfodringsrelaterade sjukdomar hos mjölkkor i ekologisk produktion, Ann Nyman, Växa

Sundhet i utsäde, Alf Djurberg, Jordbruksverket

Alternatives to peat as a growing media – wood fibres, freshly harvested moss etc, Sanna Finni, Luke.fi (Ersättning till torv med nordisk råvara)

10.40‑11.00

Paus

Paus

Paus

11.00‑11.30

Utveckla och tillämpa djurvälfärdsprotokoll för nöt och gris – från lastning på gården till avlivning på slakteriet, Josefine Jerlström, SLU

Nya sorter på gång. Växtförädling på åkerböna och ärter, Cecilia Hammenhag och Åsa Grimberg, SLU Grogrund

Växtföljd och växtmångfald i växthus – erfarenheter från Norge, Susanne Friis Pedersen, Norsk center för ekologisk Lantbruk, NORSØK

11.30‑11.35

Föredragsbyte

Föredragsbyte

11.35‑12.05

Aktuellt ämne

Odlingssystem med bottengrödor – resumé från 90-talet till nu, Göran Bergqvist, SLU

Fortsättning av växtföljd och växtmångfald i växthus – erfarenheter från Norge, Susanne Friis Pedersen, Norsk center för ekologisk Lantbruk, NORSØK

12.05–13.00 Lunch

13.00–13.20

Presentation av verksamheten vid NordGen

13.20–15.00

Behöver vi titta bakåt för att få en mer resilient framtid? Eller är det med hjälp av ny teknik vi minskar sårbarheten?

Dialogsamtal med Maria Tunberg och gästerna Karin Gerhardt, Carin Martiin och Håkan Tunón från SLU samt Jonas Engström från RISE

15.00 Avslutning

Information och anmälan

Webbinariet vänder sig till: rådgivare och forskare

Datum: 26–27 oktober 2022

Tid: klockan 9–15 båda dagarna

Plats: digitalt via Zoom

Anmälan dig här senast den 21 oktober

Senast uppdaterad: