30 November 2022

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – God djurvälfärd stärker konkurrenskraften

Välkommen till ett lunchseminarium den 30 november om Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – God djurvälfärd stärker konkurrenskraften, med Helena Elofsson från Jordbruksverket, Gård och djurhälsan och Mattias Espert, ordförande i Sveriges Grisföretagare. Seminariet riktar sig till dig som är aktör inom livsmedelskedjan.

Information och anmälan

Vi startar lunchseminariet med att Helena Elofsson berättar om hur Jordbruksverket stöttat studierna som ska bidra till ökad djurvälfärd, produktivitet och konkurrenskraft. Vi får också ta del av ett samtal mellan Gård och djurhälsan och Mattias Espert, lantbrukare och ordförande i Sveriges Grisföretagare. Samtalet kommer fokusera på hur resultaten kan omsättas i praktiken och vad som behövs för att ytterligare stärka konkurrenskraften i svensk grisproduktion.

Därför gör vi detta

Jordbruksverket har med hjälp av medel i livsmedelsstrategins handlingsplan finansierat 19 forskningsprojekt för att stärka djurvälfärden och konkurrenskraften. Projekten har på olika sätt studerat djurvälfärden och vinsterna med den hos nötkreatur, gris, fjäderfä, får och fisk.

Livsmedelsstrategin är en långsiktig tillväxtstrategi vars övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Därför är det viktigt just nu

En god djurvälfärd är en viktig del i en hållbar och lönsam livsmedelsproduktion. De avslutade forskningsprojekten har lett till konkreta och användbara resultat som Jordbruksverket vill presentera. Genom ökad kunskap på området kan vi öka både djurvälfärden och konkurrenskraften.

Jordbruksverkets uppdrag

Jordbruksverket är en viktig aktör i arbetet med livsmedelsstrategin. Vårt uppdrag är att främja en ökad och hållbar matproduktion och en god djurvälfärd i hela Sverige. Vi har flera uppdrag i livsmedelsstrategins handlingsplaner.

Datum: 30 november

Tid: Klockan 12–13

Plats: Digitalt via Zoom

Anmäl dig här senast den 25 november

Du får ett mejl när du har anmält dig

När du skickat din anmälan får du ett mejl som bekräftar att du har anmält dig. Om du inte får det behöver du anmäla dig på nytt.

Kontakta oss om du har frågor

Livsmedelsstrategin

Senast uppdaterad: