1 December 2022

Markens mångfald och bördigheten

Välkommen till Mångfald på slättens webbinarium ”Markens mångfald och bördigheten ” den 1 december 2022.

Logotyp Mångfald på slätten.

Markorganismer och i synnerhet daggmaskar har stor betydelse för markens struktur och kretslopp av näringsämnen och hjälper lantbrukaren med att säkra och höja skörden. Alla åtgärder som bidrar till god markstruktur är gynnsamma för daggmaskarna. Men vilka åtgärder kan lantbrukare göra för att förbättra förutsättningarna för daggmaskar och de andra markorganismerna? Vad ska undvikas? Hur lång tid dröjer det innan åtgärderna ger resultat och vad kan det betyda för skörden och lönsamheten? Och finns det några målkonflikter mellan att göra åtgärder för daggmaskar och lönsamhet?

Maria Viketoft vid institutionen för ekologi på SLU har forskat på markorganismer och i synnerhet nematoder och daggmaskar i en rad forskningsprojekt. Maria kommer att berätta om vilka faktorer som styr förekomsten av daggmaskar i åkermark och vilka åtgärder som lantbrukare kan göra för att gynna daggmaskar.

Philip Hedäng på Heagårds egendom i Halland arbetar sedan några år med odlingsmetoder som används inom Conservation Agriculture för att förbättra bördigheten på Heagård samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Philip berättar om hur de arbetar med åtgärder som minimerad jordstörning, en sund växtföljd och konstant marktäckning för att öka bördigheten.

Information och anmälan

Webbinariet ingår i en webbinarieserie om att gynna den biologiska mångfalden i åkerlandskapet. Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig i första hand till rådgivare. Intresserade lantbrukare är också välkomna att delta.

Datum: 1 december

Tid: Klockan 14–15

Plats: Digitalt via Zoom

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Program

  • Åtgärder för ökad bördighet via markorganismer på Heagård. Philip Hedäng, Heagårds egendom
  • ·Daggmaskar och andra markorganismers betydelse för bördigheten, Maria Viketoft, institutionen för ekologi, SLU

Anmäl dig här senast den 29 november

Kontakt om du har frågor om webbinariet

Petter Haldén

Senast uppdaterad: