7 December 2022

Användning av alger i foder

Välkommen till ett webbinarium om användning av alger i foder, med exempel från studier med brunalg till kyckling och rödalg till mjölkko med Emma Ivarsson och Rebecca Danielsson från SLU.

Information och anmälan

Webbinariet vänder sig till: rådgivare

Datum: 7 december

Tid: klockan 9.00–10.00

Plats: digitalt via Zoom

Webbinariets innehåll

Alger kan bli ett intressant foder i ekologisk produktion. Algerna hjälper till att rena haven och är ett verktyg att cirkulera växtnäring. Dessutom kan de ha värdefulla egenskaper som foder. Det som inte används som foder eller mat kan rötas till biogas eller jäsas till bioetanol. Detta gör att just alger i sig har en större roll i ett mer biobaserat samhälle.

På seminariet berättar Emma och Rebecca om alger som en del i fodret till våra lantbruksdjur, med fokus på brunalg till kyckling och rödalg till mjölkkor. Alger innehåller bioaktiva ämnen som till exempel kan stimulera en gynnsam tarmflora och immunförsvar hos kyckling eller som för rödalgens del blockerar metanbildningen i de metanbildande mikroorganismerna. I sin forskning undersöker Emma och Rebecca om och hur detta verkligen fungerar och berättar om vad de kommit fram till i dagsläget samt andra utmaningar som de stött på i jobbet med alger.

Emma Ivarsson är universitetslektor i nutrition med inriktning fjäderfä och gris vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU. Fokus inom forskningen är utvärdering av alternativa fodermedel och koppling mellan nutrition, produktion och hälsa.

Rebecca Danielsson är forskare inom ämnet idisslarnutrition vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU. Fokus inom forskningen är främst kring parametrar som påverkar nötkreaturens metanproduktion.

Anmäl dig här senast den 5 december

Du får ett mejl när du har anmält dig

När du skickat din anmälan får du ett mejl som bekräftar att du har anmält dig.

Senast uppdaterad: