9 December 2022

Vattenförsörjning i djurhållningen

Välkommen till ett webbinarium om vattenförsörjning i djurhållningen!

Att framtidssäkra vattenförsörjningen har blivit allt viktigare, både som klimatanpassning
och ur ett beredskapsperspektiv. Ett sätt att minska sårbarheten vid vattenbrist är att borra
nya brunnar. Men det kan även behövas åtgärder för en effektivare vattenanvändning och
tekniska lösningar för att ta emot och mellanlagra vatten på gården.

Information och anmälan

Under webbinariet får du en översiktlig genomgång om brunnsborrning och var det är störst chans att stöta på grundvatten, regler kring vattenuttag för djurhållning och lösningar för att hantera vattenbrist på gårdsnivå.

Detta webbinarium tar inte upp bevattning i växtodlingen, dränering kring djurstallar eller hur vattentillgången påverkas av klimatet.

Webbinariet vänder sig till: rådgivare och andra som är verksamma inom de gröna näringarna

Datum: 9 december

Tid: klockan 10.00–12.00

Plats: digitalt via Zoom

Preliminärt program


Preliminärt program 9 december

Klockan

Programpunkt

10.00

Inledning, att framtidssäkra sin vattenförsörjning, Jordbruksverket

10.05

Hur jobbar en brunnsborrare? Pär Malmborg, Borrföretagen

10.35

Grundvatten för lantbruket, Mattias Gustafsson, SGU

11.00

Bensträckare

11.10

Regler kring enskilt vattenuttag och kommunens ansvar, Jordbruksverket

11.20

tekniska lösningar för en robust vattenförsörjning på gårdsnivå, Henrik Karlsson, HS Kalmar

12.00

Avslutning


Anmäl dig här senast den 8 december

Du får ett mejl när du har anmält dig

När du skickat din anmälan får du ett mejl som bekräftar att du har anmält dig. Om du inte får det behöver du anmäla dig på nytt.

Kontakta oss om du har frågor

Ingrid Bornfeldt Persson

Senast uppdaterad: