25 Januari 2023

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Mer ska bli mat – minskat svinn och ökad resurseffektivitet i produktionen

Välkommen till ett lunchseminarium den 25 januari om Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Mer ska bli mat – minskat svinn och ökad resurseffektivitet i produktionen. Seminariet riktar sig till dig som är aktör inom livsmedelskedjan.

Information och anmälan

Karin Lindow kommer berätta om resultaten i rapporterna om att kartlägga livsmedelsförluster i åtta olika delbranscher; nötkött, griskött, mjölk, fisk och skaldjur, kvarnvete, potatis, morötter och jordgubbar. Under seminariet är fokus på kött, mjölk och vegetabilier. Vi får också ta del av ett samtal mellan Malin Fällström, kvalitets- och miljöchef Skövde slakteri, och Magnus Nilsson, VD Nyhléns och Hugosons. Samtalet kommer fokusera på möjligheter och utmaningar med att sälja mer av hela djuret till livsmedel.

Därför gör vi detta

Jordbruksverket samarbetar med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket i arbetet med regeringsuppdraget för minskat matsvinn. En del i uppdraget är att jobba för att mer av livsmedelsproduktionen ska bli mat. Jordbruksverket har kartlagt livsmedelsförluster i åtta olika delbranscher; nötkött, griskött, mjölk, fisk och skaldjur, kvarnvete, potatis, morötter och jordgubbar.

Livsmedelsstrategin är en långsiktig tillväxtstrategi vars övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet

Därför är det viktigt just nu

Minskade livsmedelsförluster har positiva effekter på producenternas lönsamhet, miljön, klimatet och livsmedelsförsörjningen. Genom ökad kunskap kan fler verka för att mer av livsmedelsproduktionen blir mat. Under seminariet presenteras rapporternas sammanfattande resultat.

Jordbruksverkets uppdrag

Jordbruksverket är en viktig aktör i arbetet med livsmedelsstrategin. Vårt uppdrag är att främja en ökad och hållbar matproduktion och en god djurvälfärd i hela Sverige. Vi har flera uppdrag i livsmedelsstrategins handlingsplaner.

Datum: 25 januari

Tid: Klockan 12.00–12.55

Plats: Digitalt via Zoom

Anmäl dig här senast den 20 januari

Du får ett mejl när du har anmält dig

När du skickat din anmälan får du ett mejl som bekräftar att du har anmält dig. Om du inte får det behöver du anmäla dig på nytt.

Kontakta oss om du har frågor

Livsmedelsstrategin

Senast uppdaterad: