31 Januari 2023

Utsäde för biologisk mångfald på miljöytor?

Välkommen till Mångfald på slättens webbinarium ”Utsäde för biologisk mångfald på miljöytor?” den 31 januari 2023.

Logotyp Mångfald på slätten.

Många lantbrukare i slättbygd ska ha miljöytor för att uppfylla grundvillkoren och få fullt gårdsstöd utbetalt. Miljöytorna har det uttalade syftet att: ”Skapa livsmiljöer för vilda djur och växter i landskap med mycket åkermark”. På detta webbinarium går vi på djupet när det gäller vilket utsäde som lantbrukare kan så på sina miljöytor. För ekologiska odlare är detta extra intressant eftersom tillgången på utsäde kan vara begränsad eller till och med saknas. Webbinariet börjar med en kort introduktion till blommande träda och blommande fältkant som är de två miljöytor som främst är aktuella att så pollen- och nektarväxter på. I samband med detta presenterar vi också den nya listan över arter som är godkända att så på miljöytorna.

Anna Pettersson på Jordbruksverket har lång erfarenhet av olika aspekter av utsädesfrågor såsom växtförädlarrätter, ekologiskt utsäde, OECDs sortlista, bevarandesorter, örtutsäde samt programmet för odlad mångfald (POM). Anna berättar vad som är viktigt för ekologiska odlare att tänka på när det gäller att välja utsäde för miljöytor eller andra områden där man vill så pollen- och nektarväxter som bovete, honungsört, doftklöver eller solros.

Anna Douhan Sundahl, arbetar på HS Konsult i Uppsala och är förutom att vara delprojektledare i Mångfald på slätten även ansvarig för projektet Hela Sverige Blommar i Mälar- och Hjälmardalen samt Dalarna och Gävleborg. Anna kommer att berätta om Hela Sverige Blommars tankar om miljöytorna 2023 och framåt inklusive hur de resonerat när de komponerar fröblandningar för konventionella såväl som ekologiska odlare.

Information och anmälan

Webbinariet ingår i en webbinarieserie om att gynna den biologiska mångfalden i åkerlandskapet. Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig i första hand till rådgivare. Intresserade lantbrukare är också välkomna att delta.

Datum: 31 januari

Tid: Klockan 13–14

Plats: Digitalt via Zoom

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Program

  • Utsäde för miljöytor på mark med åtagande för ekologisk produktion, Anna Pettersson, Jordbruksverket.
  • Hela Sverige Blommars syn på blommande miljöytor – i synnerhet på mark med ekologisk produktion, Anna Douhan Sundahl, HS Konsult.

Anmäl dig här senast den 29 januari

Kontakt om du har frågor om webbinariet

Petter Haldén

Senast uppdaterad: