1 Mars 2023

Kan kulturspannmål bidra till en mer hållbar jordbruksproduktion och konsumtion?

Välkommen till en heldagskurs om ekologisk odling av kultursorter där vi både dyker ner i förutsättningarna för odling i olika delar av Sverige och förädling.

Kulturspannmålen har många möjligheter och ett brett användningsområde och ger en variation i växtföljden. Vi kommer att få se och smaka på de olika spannmålsslagen under workshopen.

Syftet med dagen är att öka kunskapen och intresset för kulturspannmål men också hur vi kan använda kulturspannmålen för ökad variation i odlingen samt för att öka marknadens intresse för svenskodlad hållbar mat.

Programinnehåll och föreläsare

09.30 Kaffe och ankomst

10.00 Välkommen presentationsrunda av deltagare och kursledare – ”Vad vill just ni veta om kulturspannmål?”

10.30 Karin Gerhardt berätta om kulturspannmålens egenskaper i mer generella termer och om dagens kunskapsläge om dem från jord till bord.

11.30 Thomas Björklund – att odla och förädla kulturspannmål.

12.30 Lunch

13.20 Bak- och grötworkshop - från spannmål till mjöl (del 1) med Sébastien Boudet.

15.00 Marie Lundberg berättar om kulturspannmålsodling i norra Sverige.

15.30 Bak- och grötworkshop (del 2) med Sébastien Boudet.

16.30 Mera frågor och avrundning av dagen.

17.15 Avslututning

Det kommer att finns gott om tid för frågor och diskussion.


Karin Gerhardt, är projektledare i projektet ”Historiska sädesslag i framtidens mat” och forskare på SLU, Centrum för biologisk mångfald.

Thomas Björklund, Agronom och VD för Warbro kvarn som har mångårig erfarenhet av odling och förädling av kulturspannmål.

Sébastien Boudet, bagare, konditor och kock. Sébastien har arbetat med kulturspannmål i sin verksamhet sedan 2007 och just nu lägger han ner mycket av sin tid på utbildning för privata aktörer såväl som för offentlig sektor.

Marie Lundberg, växtodlingsrådgivare och affärsområdeschef på Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten samt HS försöksgård Öjebyn Agropark.

Information och anmälan

Datum: 1 mars

Tid: Klockan 10-17

Plats: Gastromerit (Martin & Servera). Grosshandlarvägen 7, 120 44 Årsta.

Begränsat antal platser.

Kursen är kostnadsfri men du betalar lunchen själv.

Anmäl dig här senast den 17 februari

Du får ett mejl när du har anmält dig

När du skickat din anmälan får du ett mejl som bekräftar att du har anmält dig.

Senast uppdaterad: