22 Mars 2023

Möte om minskade förluster inom kött

Hur kan fler och mer av djuren bli mat?

Välkommen till ett möte i Jönköping den 22 mars för information, inspiration och workshop kring minskade förluster.

Jordbruksverket har tagit fram två nya rapporter om livsmedelsförluster inom griskött och nötkött. Forskare har bidragit och startat flera större forskningsprojekt i syfte att minska förlusterna på gård och ta tillvara på mer biprodukter i slakten. Många företag arbetar dagligen med dessa frågor. Nu samlar vi organisationer, forskare, initiativ, företag och myndigheter för att informera varandra om aktuella arbeten och kommande leveranser. Vi hittar luckor, identifierar ytterligare behov och diskuterar vad vi behöver göra för att mer av produktionen ska bli mat.

Hur sprider vi resultaten och får vi dem att göra skillnad? Finns det idéer till nya projekt? Målet är att öka takten mot etappmålet Mer ska bli mat 2025 och SDG 12.3 i Agenda 2030.

Information och anmälan

Seminariet vänder sig till: Organisationer, företag, forskare, myndigheter

Datum: 22 mars

Tid: klockan 10.30-16.30

Plats: Jordbruksverket, Skeppsbrogatan 2, Jönköping. Lokalen Hamnen.

Anmäl dig här senast den 15 mars

Du ska få ett bekräftelsemejl när du har skickat in anmälan

Kontrollera att du får ett bekräftelsemejl när du skickat din anmälan, så att du vet att din anmälan tagits emot.

Kontakta oss gärna om du har frågor om mötet

Karin Lindow

Mötet anordnas inom ramen för regeringsuppdrag för minskat matsvinn, ett uppdrag inom livsmedelsstrategin som sker tillsammans med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket.

Senast uppdaterad: