Logotyp Jordbruksverket

Effektivare betesdrift med kvälls- och nattbete

Välkommen på ett webbinarium om effektivare betesdrift med kvälls- och nattbete med Rebecca Danielsson, SLU, onsdag den 29 mars!

Bete är en viktig resurs i ekologisk mjölkproduktion. Det finns krav på en stor andel bete i foderstaten och korna ska beta minst 12 timmar dagligen under betesperioden. Att erbjuda korna bete när de är som mest motiverade att beta kan bidra till betesintaget.

På webbinariet berättar Rebecca om betesstrategi för optimerat nyttjande av bete genom att ta hjälp av den naturliga dygnsvariationen. I projektet ingick två försök, ett i norr och ett i söder, där forskarna tittade på parametrar som mjölkproduktion och beteende, samt gräsets näringsinnehåll och hur det varierar över dygnet.

Rebecca Danielsson är forskare inom ämnet idisslarnutrition vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU.

Information och anmälan

Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är rådgivare.

Webbinariet vänder sig till: rådgivare

Datum: 29 mars

Tid: klockan 9–10

Plats: digitalt via Zoom

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med en länk för att ansluta till mötet.

Anmäl dig här senast den 27 mars

Du ska få ett bekräftelsemejl när du har skickat in anmälan

Kontrollera att du får ett bekräftelsemejl när du skickat din anmälan, så att du vet att din anmälan tagits emot.