29 Mars 2023

Hur anslagsmedel bidrar till utveckling inom djurhälso- och smittskyddsområdet

Välkommen till ett seminarium om hur anslagsmedel bidrar till utveckling inom djurhälso- och smittskyddsområdet.

Jordbruksverket delar årligen ut medel från anslagsposterna 1:5 och 1:6 till organisationer som på olika sätt arbetar för att förbättra djurhälsan och verkar för ett effektivare smittskydd. Som ett led i att ta tillvara och sprida den kunskap som dessa program och projekt leder till, bjuder Jordbruksverket in till ett öppet seminarium där några av de organisationer som under det senaste året bedrivit projekt som helt eller delvis finansierats av anslagsmedel kommer att presentera sitt arbete och de resultat de uppnått.

Program

08.45-09.00 Inloggning och uppkoppling i Zoom

09.00 Jordbruksverket hälsar välkomna

09.05 Smittsäkrad besättning Nöt, Sofie Andersson, Växa Sverige

09.35 Smittskydd i småskalig och ekologisk produktion, Åsa Odelros, Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion

09.50 FarmStat, Amanda Reneby, Gård & Djurhälsan

10.20 Paus

10.30 Hjorthälsan, Viltkonsult Jonas Malmsten

10.50 Kontrollprogrammet Fiskhälsa, Daniel Wikberg och Linda Falk Wigdén, Svensk Fiskhälsa

11.20 STEC – kartläggning av förekomst och geografisk utbredning bland djur samt jämförelser mellan stammar från djur och människor i Sverige, Robert Söderlund och Erik Eriksson, SVA

11.50 Avslutning, Jordbruksverket

Information och anmälan

Datum: 29 mars

Tid: Klockan 9-12

Plats: Digitalt via Zoom

Senast dagen innan seminariet kommer du att få en inbjudan via mejl med instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.
Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här senast den 24 mars

Du ska få ett bekräftelsemejl när du har skickat in anmälan

Kontrollera att du får ett bekräftelsemejl när du skickat din anmälan, så att du vet att din anmälan tagits emot.

Kontakt om du har frågor om seminariet

Gunilla Ström Hallenberg

Senast uppdaterad: