14 April 2023

Åtgärder för jordbruksfåglar

Välkommen till Mångfald på slättens webbinarium Åtgärder för jordbruksfåglar den 14 april 2023.

Fåglar är viktiga indikatorer på hur väl ett ekosystem fungerar. I Sverige har fåglar övervakats med hjälp av standardiserade inventeringar sedan mitten av 1970-talet. Stora förändringar har skett i jordbrukslandskapet sedan dess vilket återspeglas i populationsutvecklingen. Jordbruksfåglar, representerade av ett index av 15 arter, har stadigt minskat i antal sedan inventeringarna startade.

Under två webbinarier i mars har Martin Green från Svensk Fågeltaxering redogjort för hur Sveriges fåglar i allmänhet och våra jordbruksfåglar i synnerhet övervakas och i vilken riktning trenderna pekar. På detta tredje webbinarium om jordbruksfåglar fokuserar vi på åtgärder som krävs för att långsiktigt stärka jordbruksfåglarnas situation. Vi kommer också att få höra en av projektet Mångfald på slättens demogårdslantbrukare berätta om utförda åtgärder för fåglar. Presentationerna följs av diskussion och frågestund.

Martin Green är forskare vid Lunds Universitet och har under lång tid arbetat med övervakning av fåglarnas populationsutveckling, både som forskare och fågelinventerare.

Niclas Malm är gårdsmästare på Hushållningssällskapet i Östergötlands gårdar Klostergården och Glyttinge som båda två är demonstrationsgårdar i projektet Mångfald på slätten.

Information och anmälan

Webbinariet ingår i en webbinarieserie om att gynna den biologiska mångfalden i åkerlandskapet. Webbinariet görs i samarbete mellan Mångfald på slätten och programmet för kompetensutveckling om ängs- och betesmarker. Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig i första hand till rådgivare.

Datum: 14 april

Tid: Klockan 13–14

Plats: Digitalt via Zoom

Senast dagen innan kommer du att få en inbjudan till webbinariet via mejl. I mejlet finns också instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Program

  • Vilka åtgärder gynnar Jordbruksfåglar? Martin Green, Lunds Universitet (LU).
  • Åtgärder för fåglar på Glyttinge och Klostergården. Niclas Malm, Hushållningssällskapet i Östergötland.

Anmäl dig här senast den 12 april

Du ska få ett bekräftelsemejl när du har skickat in anmälan

Kontrollera att du får ett bekräftelsemejl när du skickat din anmälan, så att du vet att din anmälan tagits emot.

Kontakt om du har frågor om webbinariet

Petter Haldén

Senast uppdaterad: