14 Juni 2023

Webbinarium om betesdjur och betestryck i naturbetesmarker

Hur kan man hävda naturbetesmarker så att naturvärden bevaras och förstärks? Hur kan man nyttja naturbetesmarkerna i en effektiv animalieproduktion? Vid detta webbinarium vill vi belysa frågor som rör såväl biologisk mångfald som betesdjur och produktion.

Vid detta webbinarium föreläser Eva Spörndly tidigare forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för husdjurens utfodring och vård och Anders Glimskär, forskare vid SLU, Institutionen för ekologi.

Hur kan man hitta ett sätt att gynna både produktion och biologisk mångfald i sin betesregim? Vad finns det för biologiska värden i hagen och vad behöver de och vad är de känsliga för? Det är frågor man bör ställa sig för att planera sitt bete och betestryck. Beräknade riktvärden för betestryck från ett flerårigt forsknings och miljöanalysprojekt presenteras tillsammans med bakomliggande förutsättningar. Utifrån dessa värden diskuteras lämpligt betestryck för olika djurslag i olika typer av betesmarker, och därmed möjligheten att styra och förutsäga effekterna av betet. Vid beräkning av beläggningsgraden behöver man ta hänsyn till de olika vegetationstyperna som förekommer på naturbetesmarkerna. Avkastning och näringsinnehåll skiljer sig mycket beroende på vegetationstyp. Betesmarker med hög avkastning kräver en hög beläggningsgrad för att man ska uppnå önskad hävd i betesmarken medan marker med låg avkastning kräver en lägre beläggningsgrad för att uppnå motsvarande resultat. De flesta naturbetesmarker innehåller en blandning av flera vegetationstyper.

Information och anmälan

Webbinariet ingår i en webbinarieserie inom programmet för kompetensutveckling om ängs- och betesmarker. Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig i första hand till rådgivare. I formen kommer detta webbinarium se ut som det brukar det vill säga föreläsning och sedan tid för några kortare frågor. Vi har förlängt mötet med ytterligare 30 minuter för att kunna besvara fler frågor.

Webbinariet vänder sig till: Rådgivare

Datum: 14 juni

Tid: klockan 9–10. Utökad frågestund till 10.30

Plats: digitalt via Zoom

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med en länk för att ansluta till mötet. I mejlet finns också instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Anmäl dig här senast den 12 juni

Du ska få ett bekräftelsemejl när du har skickat in anmälan

Kontrollera att du får ett bekräftelsemejl när du skickat din anmälan, så att du vet att din anmälan tagits emot.

Kontakta oss om du har frågor

Kontakta Kersti Andersson om du har frågor om webbinariet.

Senast uppdaterad: