Publiceringsdatum27 September 2023

Utevistelse för ekologiska fjäderfän

Välkommen till ett webb-seminarium om utevistelse för ekologiska fjäderfän med Åsa Odelros, Lisa Schneider och Malin Lovang, onsdag den 27 september!

Flera projekt har gett ny kunskap kring utevistelse för fjäderfän i ekologisk produktion. Därtill har regelverket förändrats i och med den nya förordningen för ekologisk produktion som trädde i kraft 1 januari 2022. På webbinariet kommer Åsa, Lisa och Malin att gå igenom regelverket för ekologisk fjäderfäproduktion vad gäller utevistelsen. Dessutom berättar de om att kunna planera för att ge hönsen skugga, skydd och lä. Föredraget tar också upp aspekter kring smittskydd och åtgärder i utevistelsen.

Åsa Odelros är husdjursagronom och arbetar med fjäderfärådgivning på Åsa Odelros AB.

Lisa Schneider är lantmästare med ekologisk äggproduktion. Hon arbetar även med fjäderfärådgivning och kommer att bevaka Svenska äggs ekofrågor med start i höst.

Malin Lovang är markväxtagronom, arbetar med miljö och växtodlingsrådgivning på Lovang Lantbrukskonsult AB.

Information och anmälan

Webbinariet vänder sig till: rådgivare

Datum: 27 september

Tid: klockan 9–10.30

Plats: digitalt via Zoom

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med en länk för att ansluta till mötet. I mejlet finns också instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Anmäl dig här senast den 25 september

Du ska få ett bekräftelsemejl när du har skickat in anmälan

Kontrollera att du får ett bekräftelsemejl när du skickat din anmälan, så att du vet att din anmälan tagits emot.

Senast uppdaterad: