Publiceringsdatum13 Oktober 2023

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Vilka förutsättningar finns för att producera gödselmedel i Sverige?

Välkommen till ett lunchseminarium den 13 oktober om vilka förutsättningar det finns för att producera gödselmedel i Sverige.

Information och anmälan

Datum: 13 oktober

Tid: klockan 12–12.55

Plats: digitalt via Zoom

Målgrupp: Aktörer i livsmedelskedjan på nationell, regional och lokal nivå

Vi startar lunchseminariet med att Bengt Johnsson berättar om tillgängliga inhemska råvarukällor, aktuella produktionstekniker och utmaningar. Därefter får vi ta del av ett samtal mellan två aktörer inom gödselmedelsproduktionen om förutsättningar och utmaningar för en inhemsk gödselmedelsproduktion.

Därför gör vi detta

Jordbruksverket har haft i uppdrag att inom ramen för livsmedelsstrategin analysera förutsättningar för att producera gödsel i Sverige och kartlägga vilka projekt som är på gång. På lunchseminariet kommer vi att lyfta fram slutsatserna inom uppdraget.

Livsmedelsstrategin är en långsiktig tillväxtstrategi vars övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Därför är det viktigt just nu

Livsmedelsproduktionen är starkt beroende av tillgång på insatsvaror, bland annat mineralgödsel. I dagsläget saknas i princip produktion av mineralgödsel i Sverige. Importberoendet är särskilt stort för kvävegödselmedel, eftersom mineralgödsel svarar för merparten av den kväve som vi tillför åkermarken.

Jordbruksverkets uppdrag

Jordbruksverket är en viktig aktör i arbetet med livsmedelsstrategin. Vårt uppdrag är att främja en ökad och hållbar matproduktion och en god djurvälfärd i hela Sverige. Vi har flera uppdrag i livsmedelsstrategins handlingsplaner.

Anmäl dig här senast den 9 oktober

Du ska få ett bekräftelsemejl när du har skickat in anmälan

Kontrollera att du får ett bekräftelsemejl när du skickat din anmälan, så att du vet att din anmälan tagits emot.

Kontakta oss om du har frågor

Senast uppdaterad: