Publiceringsdatum18 Oktober 2023

Blommor i odlingen för mångfald, pollinering och biologisk bekämpning

Välkommen till ett webbinarium om blommor i odlingen för mångfald, pollinering och biologisk bekämpning med Maria Viketoft, onsdag den 18 oktober!

Att arbeta med blommor i odlingen för att locka nyttodjur och pollinatörer är inte helt enkelt och många faktorer spelar in för att välja rätt arter. Men blommorna är viktiga för att öka mångfalden i odlingslandskapet, minska odlingens sårbarhet mot skadegörare och öka skörden.

Maria Viketoft, forskare vid Institutionen för ekologi på Sveriges Lantbruksuniversitet, kommer att prata om vad insådd av blommor i jordgubbsodling kan bidra med och varför olika växtarter har olika effekt. Sedan kommer hon att presentera fältförsök som har testat i vilken grad olika arter lockat nyttodjur och hur dessa låg till grund för val av blomsterblandning som testats i jordgubbsodling. Avslutningsvis kommer hon att berätta om erfarenheterna av insådden i jordgubbar från den första säsongen i fältförsöken.

Information och anmälan

Webbinariet vänder sig till: rådgivare, yrkesmässiga odlare, tjänstemän och verksamma inom grön sektor.

Datum: 18 oktober

Tid: klockan 9–10

Plats: digitalt via Zoom

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med en länk för att ansluta till mötet. I mejlet finns också instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Anmäl dig här senast den 15 oktober

Du ska få ett bekräftelsemejl när du har skickat in anmälan

Kontrollera att du får ett bekräftelsemejl när du skickat din anmälan, så att du vet att din anmälan tagits emot.

Kontakta oss om du har frågor

Pauliina Jonsson

Senast uppdaterad: