Publiceringsdatum18 Oktober 2023

Hästar och naturbetesmarker - hur får vi det att funka?

Välkommen till ett webbinarium om hästar och naturbetesmarker med Margareta Bendroth, onsdag den 18 oktober!

Under detta webbinarium tar vi upp frågeställningar kring naturbetesmarker och hästar som betesdjur. Hur kan naturbetesmarker vara en resurs i vår hästhållning? Hur kan hästarna vara en resurs för våra naturbetesmarker? Kan vi kombinera detta med att samtidigt öka hästens välbefinnande?

Margareta Bendroth, husdjursagronom med lång erfarenhet som hästrådgivare, föreläser under webbinariet. Vi kommer att gå i på hästars betessätt och näringsbehov och vilka naturbetesmarker som är lämpliga för hästar. Frågor om betesplanering och sam- och växelbete med andra djurslag kommer bland annat att beröras.

Vi kommer även att ta upp tips och förslag på hur man kan finna praktiska lösningar på de utmaningar som kan vara förknippade med hållande av hästar på naturbetesmarker.

Information och anmälan

Webbinariet ingår i en webbinarieserie inom ett program för kompetensutveckling om ängs- och betesmarker. Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig i första hand till rådgivare.

Datum: 18 oktober

Tid: klockan 9–10

Plats: digitalt via Zoom

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med en länk för att ansluta till mötet. I mejlet finns också instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Anmäl dig här senast den 16 oktober

Du ska få ett bekräftelsemejl när du har skickat in anmälan

Kontrollera att du får ett bekräftelsemejl när du skickat din anmälan, så att du vet att din anmälan tagits emot.

Kontakta oss om du har frågor

Kersti Andersson

Senast uppdaterad: