Publiceringsdatum25 Oktober 2023

FoU-dagarna 2023

Välkommen till två dagar med fokus på forskning och utveckling inom ekologisk produktion som arrangeras av Jordbruksverket tillsammans med SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok) samt Hushållningssällskapet. FoU-dagarna hålls i år som en hybrid-konferens den 25–26 oktober i Linköping. Årets tema är beredskap och försörjningsförmåga.

Årets FoU-dagar om ekologisk produktion inleds av Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin följt av Ingrid Petersson som är särskild utredare för utredningen om en ny livsmedelsberedskap och Kateryna Shor, nationell koordinator för Organic Trade for Development in Eastern Europe (OT4D) i Ukraina. I sessionen diskuteras betydelsen av ekologiskt lantbruk från olika perspektiv kring förberedelse för och erfarenhet av kris.

FoU-dagarna fortsätter sedan med parallella pass med inriktningarna husdjur, växtodling och trädgård samt postersession och avslutas med ett panelsamtal efter anförande av Nicolas Lampkin, Organic Policy Consultancy, som delar med sig av hur nationella och europeiska regler och visioner för ekologiskt jordbruk påverkar på kort och lång sikt.

Husdjursspårets första dag är inriktad på grisar och fjäderfän, medan andra dagen ägnas åt idisslare.

Växtodlingsspåret tar upp frågan om torktåliga sorter, redovisning av olika fältförsök, vallens många funktioner och avslutas med ett panelsamtal om framtidens utsäde.

Trädgårdsspåret har fokus på kompostering på gårdsnivå och växtnäring och växtföljder i grönsaksodling under första dagen och andra dagen har fokus på utsäde och fröodling.

Det blir även möjlighet till en fördjupad diskussion och erfarenhetsutbyte inom de olika aktuella ämnesområdena.

Postermingel – delta på plats eller digitalt! Mer information kommer senare.

På kvällen serveras en trerätters ekologisk middag.

FoU-dagarna genomförs i år som hybridkonferens. Presentationsmaterialet kommer finnas tillgängligt i samband med FoU-dagarna, men föredragen spelas inte in.

Arrangörer

Jordbruksverket och SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) samt Hushållningssällskapet, anordnar FoU-dagarna, där rådgivare, forskare, lantbrukare och andra intresserade kan mötas och diskutera aktuella frågor och de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion.

Program

Här finns programmet för FoU-dagarna. Några av inslagen ges på engelska med utländska föredragshållare.

Program för FoU-dagarna

Program den 25 oktober

10.00–10.30 Kaffe

10.30–12.00 Inledning med

  • Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör
  • Ingrid Petersson, särskild utredare, utredningen En ny livsmedelsberedskap
  • Kateryna Shor, Organic Trade for Development in Eastern Europe (OT4D) i Ukraina.

Moderator: Maria Tunberg, SLU Epok

12.00–13.00 Lunch

Valbara eftermiddagspass den 25 oktober

Tid

Husdjur

Växtodling

Trädgård

13.00‑13.30

Betydelsen av lant­brukets djur för flexi­bilitet i framtida svens­ka livsmedels­system

Sigrid Agenäs, SLU och Ylva Persson, SVA

Spannmålsodling i framtidens extremväder. Karin Gerhardt SLU

Kompostering på gårdsnivå och om projektet SoilCom del 1.

Julie Schou Christiansen, Hortiadvice

13.30‑13.35

Föredragsbyte

13.35‑14.05

Mobil utfodringsanläggning för suggor i grupp

Ann-Kristina Lind, RISE

Resultat från projekten - Thermoseed behandling av åkerböna och Rotröta i åkerböna. Mariann Wikström, Agro Plantarum AB.

Kompostering på gårdsnivå och om projektet SoilCom del 2.

Julie Schou Christiansen, Hortiadvice

14.05‑14.10

Föredragsbyte

14.10‑14.40

Innovativa stallsystem för slaktgrisar

Elin Karlsson, SLU

Mobil Gröngödsling till höstvete

Per Ståhl, HS

Ekologisk växtnäring, gröngödsling och mellangrödor i grönsaksväxtföljd del 1.

Mads Juul, ØkologiRådgivning Danmark

14.40‑15.15

Kaffe

15.15‑15.45

Betydelsen av en trygg uppväxtmiljö för värphöns

Josefina Zidar, SLU

Fältförsök med mellangrödor Hur gick det?

Kerstin Andersson, HS och Henric Nätterlund, HS

Ekologisk växtnäring, gröngödsling och mellangrödor i grönsaksväxtföljd del 2.

Mads Juul, ØkologiRådgivning Danmark

16.00‑17.30

Postermingel

19.00

Middag

Program 26 oktober


Program 26 oktober

Tid

Husdjur

Växtodling

Trädgård

8.30‑9.00

Ekologisk djurhållning utan soja – funkar det?

Niels Andresen, HIR Skåne

Åtgärder för att förstå orsaken till ökningen av vanlig stinksot i svenskt höstvete. Therese Bengtsson SLU, Alnarp.

Om projekt Produktion av ekologiskt köksväxtutsäde

Elisabeth Ögren, rådgivare

9.00‑9.05

Föredragsbyte

9.05‑9.35

Fortsättning Ekologisk djurhållning utan soja – funkar det?

Niels Andresen, HIR Skåne

Sortblandning för friskare grödor

Velemir Ninkovic, SLU


Främja produktionen av ekologiskt grönsaksfrö – projekt från Danmark

Sidsel Birkelund, Innovationscenter for Økologisk Landbrug (Danmark)

9.35‑10.10

Kaffe

10.10‑10.40

Ansvarsfull digitalisering inom animalie­produktionen: vad ska vi tänka på?

Oleksiy Guzhva, SLU

Vallens många nyttor – det gäller att se helheten! Christel Cederberg, Chalmers.

Hur man tar eget frö – erfarenheter och kunskap från norskt perspektiv del 1

Hans Gaffke, rådgivare

10.40‑10.45

Föredragsbyte

10.45‑11.15

Virtuella stängsel för betesdjur – praktiska försök i Sverige

Lotten Wahlund, RISE

Framtidens utsäde Eva Johansson Grogrund, Oskar Gustafsson

Scandinavian Seed AB, Maria Noren Lantmännen.

Hur man tar eget frö – erfarenheter och kunskap från norskt perspektiv del 2

Hans Gaffke, rådgivare

11.15‑11.20

Föredragsbyte

11.20‑11.50

Köttkvalitet på lamm – hur påverkar utfodring, slaktmetod och lagring köttets ätkvalitet

Elin Stenberg, SLU

Panelsamtal om framtidens utsäde:

- Utsädesförsörjning -förädling och förädlingsmål för eko.

- Utsädets renhet och sundhet blir allt viktigare.

Medverkande: Eva Johansson Grogrund, Beredskapsenheten på Jordbruksverket, Maria Noren Lantmännen, Oskar Gustafsson Scandinavian Seed AB.

Erfarenheter från Hortodagen 2023.

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Avslutande pass: Nicolas Lampkin, Organic Policy Consultancy, ”Environmental impacts of achieving the EU’s 25 % organic land by 2030 target”.

Panelsamtal, Moderator: Maria Tunberg, SLU Epok

14.30 Kaffe

Information och anmälan

Webbinariet vänder sig till: rådgivare och forskare

Datum: 25–26 oktober 2023

Tid: klockan 10 den 25 oktober till cirka klockan 15 den 26 oktober

Plats: Scandic Frimurarhotellet Linköping eller digitalt deltagande

Övernattning: Det finns ett antal rum reserverade på Scandic Frimurarhotellet. Boka direkt med hotellet och ange koden BJOR251023.

Kostnad: Konferensens avgift, inklusive lunch och fika, vid deltagande på plats är 350 kronor per dag (inklusive moms). Middagen kostar 535 kronor inklusive moms. Konferensavgift och kostnaden för middagen kommer att faktureras.

Anmälan dig här senast den 18 september

Du ska få ett bekräftelsemejl när du har skickat in anmälan

Kontrollera att du får ett bekräftelsemejl när du skickat din anmälan, så att du vet att den tagits emot.

Senast uppdaterad: