Publiceringsdatum7 November 2023

Introduktionskurs för rådgivare – Ett rikt odlingslandskap

Välkommen att delta i en introduktionskurs för rådgivare inom Ett rikt odlingslandskap. Kursen ges digitalt under tre halvdagar den 7, 22 och 23 november.

Jordbruksverket anordnar en introduktionskurs för rådgivare inom Ett rikt odlingslandskap under strategisk plan 2023-2027. Fokus är på ängs- och betesmarker.

Kursen kommer att ges digitalt under tre halvdagar den 7, 22 och 23 november. Den ger en grund i regler och föreskrifter, produktions-, naturvårds- och kulturhistoriska aspekter av ängs- och betesmarker samt råd om hur du är en bra rådgivare.

Program

Preliminärt program för respektive dag.

Dag 1 (7 november): Syfte och mål med kompetensutveckling om ängs- och betesmarker

Dag 2 (22 november): Skötsel av ängs- och betesmarker i praktiken

Dag 3 (23 november): Natur- och kulturvärden i ängs- och betesmarker


Dag 1 (7 november)

Introduktion – Syfte och mål med kompetensutveckling om ängs- och betesmarker

Ämne

Föreläsare

Presentation och introduktion till kursdagarna.

Syfte och mål med kursen

Jordbruksverket

Ett rikt odlingslandskap - tillbakablick, nutid och framtid

Johan Wallander, Jordbruksverket

Ängs- och betesmarker i Strategiska planen/Program för kompetensutveckling om ängs- och betesmarker

Lisa Karlsson, Jordbruksverket

och samordnare av Program för kompetensutveckling om ängs- och betesmarker

PAUS


Att jobba i kompetensutvecklingsprojekt – roller, ramar och regelverk

Gunilla Lexell, Länsstyrelsen Gotland

Att vara rådgivare– kommunikation och rådgivarrollen

Hans Wickström,

Psykolog/Jägmästare, MeetMe Psykologkonsult AB

PAUS


Att vara rådgivare

Karin Hugosson, LRF

Summering

Jordbruksverket

Dag 2 (22 november)

Skötsel av ängs- och betesmarker i praktiken

Ämne

Föreläsare

Inledning

Jordbruksverket

Jordbruket i Sverige – siffror och kartor

Markus Hoffman, LRF

Betesbaserad djurhållning – förutsättningar, praktiskt och ekonomiskt


Caroline Sandberg, Jordbruksverket

PAUS


Behov och önskemål om kompetensutveckling för ängs- och betesmarker

Lantbrukare

Regelverk kopplat till ängs- och betesmarker

Urban Westerlind, Länsstyrelsen Uppsala

PAUS


Ängsvård i praktiken

Hjalmar Croneborg, natur- och kulturlandskapsvetare, www.croneborgworks.se

Summering

Jordbruksverket

Dag 3 (23 november)

Natur- och kulturvärden i ängs- och betesmarker

Ämne

Föreläsare

Agrarhistoria och hävdekologi

Hjalmar Croneborg, natur- och kulturlandskapsvetare,

www.croneborgworks.se

Stöd för restaurering av ängs- och betesmarker

Jörgen Wissman, Naturvårdsverket

PAUSStödsystemet och markklasserna (CAP)

Lisa Karlsson, Jordbruksverket

Vem gör vad, olika aktörer och kanaler till kunskap

Gunilla Lexell, Länsstyrelsen Gotland

PAUS


Rådgivning i praktiken

Ninni Nordlund, Länsstyrelsen Jämtland
Anna Stenberg, Länsstyrelsen Skåne
Frida Hedin, Hushållningssällskapet/HS Konsult AB

Summering och avslutning, information om enkät/utvärdering

Jordbruksverket

Information och anmälan

Introduktionskursen ges inom ramen för ett program för kompetensutveckling om ängs- och betesmarker. Kursen är kostnadsfri och vänder sig till rådgivare, oavsett om du är anställd på en länsstyrelse eller ett rådgivningsföretag.

Datum: 7, 22 och 23 november

Tid: klockan 8.30–12 samtliga dagar

Plats: digitalt via Zoom

Länk till det digitala mötet: Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med en länk för att ansluta till mötet. I mejlet finns också instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Anmäl dig här senast den 3 november

Kontakta oss om du har frågor om kursen

Kersti Andersson

Senast uppdaterad: