Publiceringsdatum29 November 2023

Cow-calf contact systems: The development process in Denmark and research results within half-day contact systems

Välkommen till ett webbinarium om system för att hålla kor och kalvar tillsammans, med Iben Alber Christiansen och Maja Bertelsen, onsdag den 29 november!

Webbinariet är på engelska.

I Danmark, liksom på många platser runt om i världen, har intresset ökat för att hålla mjölkkor och kalvar tillsammans. Utvecklingen i Danmark startade för många år sedan med några mindre innovativa gårdar, men idag finns gårdar med mer än 300 kor som har system för ko-kalvkontakt. Systemet är dock fortfarande långt ifrån utbrett och det pågår en utvecklingsprocess som involverar lantbrukare, rådgivare, forskare med flera. På webbinariet kommer Iben och Maja att beskriva denna utvecklingsprocess, samt dyka ner i en del av den senaste forskningen inom olika sätt att hantera system för ko-kalvkontakt, speciellt med fokus på halvdagskontakt.

Iben Alber Christiansen har arbetat med ko-kalvsystem under de senaste åren i projekt som GrazyDaizy och KalvVedKo och har arbetat med stallskolor om ko-kalvsystem för intresserade lantbrukare under de senaste 3 åren.

Maja Bertelsen har nyligen blivit klar med sin doktorsavhandling från Aarhus Universitet med titeln "Comparing Cow-Calf Contact Systems". Studierna innebar intervjuer med lantbrukare med erfarenhet av ko-kalvkontakt samt försök som jämförde heldags- och halvdagskontakt mellan kor och kalvar.

Iben och Maja är båda anställda på Innovation Centre for Organic Farming där de jobbar vidare med system för att hålla kor och kalvar tillsammans.

Information och anmälan

Webbinariet vänder sig i första hand till rådgivare. Det hålls på engelska.

Datum: 29 november

Tid: klockan 9–10.30

Plats: digitalt via Zoom

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med en länk för att ansluta till mötet. I mejlet finns också instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Anmäl dig här senast den 27 november

Senast uppdaterad: