Publiceringsdatum1 December 2023

Vad innebär grundvillkoret om skydd av våt- och torvmark?

Under december–januari anordnar Jordbruksverket en serie webbinarier om grundvillkor med fokus på det som är nytt eller ändrat inför 2024.

Vid detta tillfälle kommer vi att ta upp vad som gäller för grundvillkoret om skydd av våt- och torvmark.

Grundvillkoret om skydd av våt- och torvmark benämns GAEC 2 i EU:s förordning. Villkoret kommer från år 2024 innebära att lantbrukare som odlar på torv­mark ska följa den svenska lag­stiftningen om mark­avvattning. Det kommer också innebära ett förbud mot svart­träda på torv­mark och ett förbud mot att plöja perma­nenta gräs­marker på torv­mark oftare än vart fjärde år.

Jordbruksverkets sakexpert Tomas Johansson, Miljöanalysenheten, informerar om vad grundvillkoret innebär. I slutet av webbinariet kommer vi att ha en frågestund.

Information och anmälan

Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig till rådgivare.

Datum: 1 december

Tid: webbinariet börjar klockan 9 och avslutas senast klockan 10

Plats: digitalt via Zoom

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med en länk för att ansluta till mötet.

Anmäl dig här senast den 29 november

Kontakta oss om du har frågor

Kersti Andersson

Senast uppdaterad: