Publiceringsdatum4 December 2023

Vad innebär grundvillkoret om växtföljdskrav?

Under december–januari anordnar Jordbruksverket en serie webbinarier om grundvillkor med fokus på det som är nytt eller ändrat inför 2024.

Vid detta tillfälle kommer vi att ta upp vad som gäller för grundvillkoret om växtföljdskrav.

Grundvillkoret om växtföljdskrav benämns GAEC 7 i EU:s förordning. Under 2023 finns det ett undantag från grundvillkoret om växtföljd som innebär att kraven inte gäller under 2023. Från år 2024 finns det krav på grödbyte efter 1-åriga grödor, och de kraven gäller i hela landet. Vissa gårdar och vissa grödor omfattas dock inte av krav på att byta gröda.

Jordbruksverkets sakexpert Mathias Sandin-Lindqvist, Stödregelenheten informerar om vad grundvillkoret om växtföljd innebär. Även Thord Karlsson, Jordbruksekonomiska enheten deltar. I slutet av webbinariet kommer vi att ha en frågestund.

Information och anmälan

Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig till rådgivare.

Datum: 4 december

Tid: klockan 10–11

Plats: digitalt via Zoom

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med en länk för att ansluta till mötet.

Anmäl dig här senast den 30 november

Kontakta oss om du har frågor

Kersti Andersson

Senast uppdaterad: