Publiceringsdatum5 December 2023

Djurskydds­konferensen 2023

Välkommen till en digital djurskydd­skonferens den 5 december med temat Aktuella djurskydds­frågor nationellt och inom EU. Konferensen arrangeras av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd.

Information och anmälan

Djurskyddskonferensen vänder sig till alla som är intresserade av djurskyddsfrågor.

Det kostar inget att delta på konferensen. 

Datum: 5 december

Tid: kl. 9.00–16.30

Plats: digitalt via Zoom

Senast den 4 december får du ett mejl med en länk till konferensen.

Konferensen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats så att du kan titta på den i efterhand.

Program för Djurskyddskonferensen 2023

Program Djurskyddskonferensen 2023

Klockan

Programpunkt

9.00‑9.15

Välkommen! Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör

9.15‑9.30

Aktuellt från SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd

Lotta Berg, ordförande i det vetenskapliga rådet för djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet

9.30‑10.00

Vilka utrymmen behöver våra sällskapsdjur?

Vetenskapliga rådet för djurskydd, Sveriges lantbruksuniversitet

10.00‑10.15

Paus

10.15‑10.45

Kan leddjur känna smärta och uppleva lidande?

Vetenskapliga rådet för djurskydd, Sveriges lantbruksuniversitet

10.45‑11.30

Companion animal welfare – with a focus on reptiles (hålls på engelska)

Professor Oliver Burman, School of Life Sciences, University of Lincoln, UK

11.30‑11.45

Nya djurskyddsregler om sällskapsdjur

Kajsa Sefastsson, Jordbruksverket

11.45‑12.00

Frågestund

12.00‑13.00

Paus för lunch

13.00‑13.30

Luktande hästvälfärd – hästens luktsinne och varför dofter är viktiga för hästens välfärd

Maria Vilain Rørvang, Sveriges lantbruksuniversitet

13.30‑14.00

Ten years with the ”new” directive for lab animals, improvements and challenges? (hålls på engelska)

Susanna Louhimies, Europeiska kommissionen

14.00‑14.30

Vad har hänt inom utvecklingen kring att ersätta och förfina djurförsök?

Karin Gabrielson Morton, Forska Utan Djurförsök och Katarina Cvek, Sveriges lantbruksuniversitet

14.30‑14.45

Paus

14.45‑15.15

Nya djurskyddsregler inom EU för lantbrukets djur

Christian Juliusson, Europeiska kommissionen

15.15‑15.45

Vad säger forskningen som reglerna baseras på?

Lotta Berg, ordförande i det vetenskapliga rådet för djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet

15.45‑16.15

Vad säger branschen, myndigheterna och djurskydds­organisationerna om behov av nya djurskyddsregler inom EU?

Lantbrukarnas riksförbund, Djurskyddet Sverige och Jordbruksverket

16.15‑16.30

Avslutande frågor

16.30

Avrundning och avslutning

Anmäl dig här senast den 3 december

Senast uppdaterad: