Publiceringsdatum8 December 2023

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Sju års främjande av ekologiska livsmedel

Välkommen till ett lunchseminarium den 8 december om sju års främjande av ekologiska livsmedel.

Information och anmälan

Datum: 8 december

Tid: klockan 12–12.55

Plats: digitalt via Zoom

Målgrupp: Aktörer i livsmedelskedjan på nationell, regional och lokal nivå

Vi startar lunchseminariet med att Åsa Lannhard Öberg berättar om hur Jordbruksverket stöttat projekt för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Vi får höra representanter berätta om projekt som handlar om marknadsanalyser och informationskampanjer. Därefter samtalar vi med två aktörer om utvecklingen hittills för den ekologiska marknaden.

Därför gör vi detta

Jordbruksverket har med hjälp av medel i livsmedelsstrategins handlingsplan finansierat ett hundratal projekt för att bidra till ökad produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Under lunchseminariet berättar vi om projekt som på olika sätt skapat aktivitet från jord till bord.

Livsmedelsstrategin är en långsiktig tillväxtstrategi vars övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Därför är det viktigt just nu

Sedan 2018 har Jordbruksverket haft i uppdrag att genomföra den åtgärdsplan som togs fram 2017/2018. De flesta projekt är avslutade och har lett till konkreta resultat och aktiviteter. Genom bättre kunskap kan vi bidra till en ökande och hållbar matproduktion. Ekologiskt jordbruk är en viktig pusselbit för att nå andra hållbarhetsmål, till exempel om minskad användning av kemiska bekämpningsmedel och ökad biologisk mångfald.

Jordbruksverkets uppdrag

Jordbruksverket är en viktig aktör i arbetet med livsmedelsstrategin. Vårt uppdrag är att främja en ökad och hållbar matproduktion och en god djurvälfärd i hela Sverige. Vi har flera uppdrag i livsmedelsstrategins handlingsplaner. Här kan du läsa mer om våra uppdrag:

Anmäl dig här senast den 4 december

Kontakta oss om du har frågor

Senast uppdaterad: