Publiceringsdatum6 Mars 2024

Webbinarium om trädjordbruk

Vad är trädjordbruk? Hur kan trädjordbruk se ut i Sverige? Varför är trädjordbruk positivt för biologisk mångfald, kolinlagring och som erosionskontroll? Hur ser ekonomin ut? Vilka utmaningar och framgångsfaktorer finns med trädjordbruk? Det kommer finnas gott om tid för frågor och diskussion under webbinariet.

Trädjordbruk (agroforestry eller skogsjordbruk) innebär att vedartade växter integreras med andra grödor och djurproduktion på samma yta. Vissa former av trädjordbruk är nu godkända i en del av jordbrukarstöden.

  • Vi presenterar det nyskrivna häftet Trädjordbruk i Sverige samt en färsk kalkyl för trädjordbruk
  • Jesper Sandström berättar om sina erfarenheter med olika system av trädjordbruk på gården Slättåkra Kyrkbygård i Halland och varför han vill jobba med trädjordbruk.
  • Jordbruksverket presentera vad den nya definitionen för trädjordbruk innebär och hur den ska anges i SAM-ansökan.

Mer om trädjordbruk i Sverige

Att investera i etablering av trädjordbruk, eller agroforestry, är omfattande och inbegriper ett helt nytt odlingssystem, förmodligen nya försäljningskanaler och nya kunder.

Idag finns ett fåtal svenska odlare som har etablerat trädjordbruk som alléodling på slättbygden. De har velat ändra landskapet, diversifiera sin produktion och odlingssystemet. Kan de nyttja markens resurser och solljuset på ett bättre sätt? Hur fungerar det praktiska arbetet? Blir det ett mer robust och uthålligt sätt att odla och hålla djur? Blir gården mer självförsörjande på resurser? Trädjordbruk väcker många frågor och under webbinariet kommer det finnas gott om tid att ställa dem.

Information och anmälan

Målgrupp: Rådgivare, myndigheter, lantbrukare, yrkesodlare och yrkesverksamma inom gröna näringar

Datum: 6 mars

Tid: 9‑11

Plats: digitalt via Zoom

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Anmäl dig här senast den 4 mars 2024

Kontakta oss om du har frågor

Sara Furenhed

Senast uppdaterad:

Till toppen