Publiceringsdatum11 Mars 2024

Gynna naturliga fiender med doftämnen och blomremsor

Välkommen till Mångfald på slättens webbinarium om att gynna naturliga fiender med doftämnen och blomremsor 11 mars 2024.

Logotyp för projektet Mångfald på slätten.

Det finns ett stort behov av fler och nya åtgärder för att bekämpa skadegörare i lantbruksgrödor. Ett sätt är att skapa bättre förutsättningar för naturliga fiender till skadegörare.

Genom att locka naturliga fiender till grödorna med hjälp av doftämnen och att designa fröblandningar för blomremsor som ger de naturliga fienderna alternativa födokällor, kan skadegörarna begränsas avsevärt.

På det här webbinariet får vi ta del av Gunda Thömings fältforskning om hur i synnerhet guldögonsländor med hjälp av doftämnen lockas att lägga ägg på kornplantor och hur deras larver begränsar havrebladlöss. Gunda redogör också för hur blomremsor kan användas för att ytterligare skapa bättre förutsättningar för naturliga fiender.

Förutom Gunda medverkar även Mattias Jonsson från SLU för ett samtal om naturliga fiender till skadegörare.

Syftet med webbinariet är att inspirera lantbrukare till att gynna naturliga fiender till skadegörare.

Information och anmälan

Webbinariet ingår i en webbinarieserie om att gynna den biologiska mångfalden i åkerlandskapet. Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig i första hand till rådgivare. Intresserade lantbrukare är också välkomna att delta.

Senast dagen innan kommer du att få en inbjudan till webbinariet via mejl. I mejlet finns också instruktioner för hur du skall göra för att ansluta till mötet.

Datum: 11 mars

Tid: klockan 13‑14, frågestund till klockan 14.30

Plats: digitalt via Zoom

Program

  • Hur kan naturliga fiender lockas till åkern?
    Gunda Thöming, NIBIO. Norsk Institutt for Bioökonomi
  • Samtal mellan Gunda Thöming och Mattias Jonsson, SLU.
  • Tid för frågor.

Anmäl dig här senast den 7 mars

Kontakta mig om du har frågor

Senast uppdaterad:

Till toppen