Publiceringsdatum9 April 2024

Hur anslagsmedel bidrar till utveckling inom djurhälso- och smittskyddsområdet

Välkommen till ett webbinarium om hur anslagsmedel bidrar till utveckling inom djurhälso- och smittskyddsområdet

Jordbruksverket delar årligen ut medel från anslagsposterna 1:5 och 1:6 till organisationer som på olika sätt arbetar för att förbättra djurhälsan och verkar för ett effektivare smittskydd. Som ett led i att ta tillvara och sprida den kunskap som dessa program och projekt leder till, bjuder Jordbruksverket in till ett öppet seminarium där några av de organisationer som under det senaste året bedrivit projekt som helt eller delvis finansierats av anslagsmedel kommer att presentera sitt arbete och de resultat de uppnått.

Program

08.45-09.00 Inloggning och uppkoppling i Zoom

09.00 Jordbruksverket hälsar välkomna

09.05 Salmonellahantering i verkligheten, Sofia Palmqvist, Svenska Ägg

09.30 Nyupptäckt virus hos ren, Anna-Marja Kaddik, Svenska samernas riksförbund och Ulrika Rockström, Gård & Djurhälsan

09.50 Nationell obduktionsverksamhet, Ulrika Rockström, Gård & Djurhälsan

10.20 Paus

10.30 Djurhälsodata – ett hjälpmedel vid nationell övervakning av djurhälsan i svenska mjölkbesättningar, Åsa Lundberg, Växa Sverige

11.00 Samverkan för bättre beredskap och smittskydd – nya ASF statusen, Gunnar Johansson, Gård & Djurhälsan

11.30 Tuberkulosfrihet– hur säker är landets status?, Karoline Jakobsson och Karin Olofsson-Sannö, SVA

11.50 Avslutning, Jordbruksverket

Information och anmälan

Datum: 9 april

Tid: 9‑12

Plats: digitalt via Zoom

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Anmäl dig här senast den 4 april 2024

Kontakta oss om du har frågor

Gunilla Ström Hallenberg

Senast uppdaterad:

Till toppen