Publiceringsdatum23 April 2024

Inbjudan till workshop för fiskekommuner

Jordbruksverket bjuder in näringslivsutvecklare i kommuner med blåa näringar till en workshop. Den kommer att hållas på Jordbruksverket i Jönköping den 23 april.

Jordbruksverket har fått i uppdrag att tillsammans med näringarna ta fram en handlingsplan för den blå värdekedjan med syfte att öka landningarna i Sverige för livsmedelsproduktion. Vi vill därför bjuda in näringslivsutvecklare i kommuner med blåa näringar till en workshop. Vi vill diskutera den blå sektorns betydelse för kommunen, visioner framåt, utmaningar och hur kommunerna arbetar för att stötta sektorn. Slutligen är det viktigt för oss att veta vad kommunerna skulle vilja se i en handlingsplan för ökad blå livsmedelsproduktion.

Följande kommuner kommer att dela med sig av sina erfarenheter:

Orust, Göteborg, Kaskö (Finland), Simrishamn och Sotenäs. Dessutom kommer Havs- och vattenmyndigheten och Livsmedelsverket att medverka. Varje pass avslutas med en gruppdiskussion och en sammanfattning av vad vi vill ta med oss.

Vi önskar ert perspektiv på denna viktiga näring för våra kustsamhällen. Välkomna!

Information och anmälan

Datum: 23 april

Tid: 08.30–16.00

Plats: Jordbruksverket i Jönköping

Program för dagen

Tid

Innehåll

09.00–9.30

Frukost och mingel för de som önskar

9.30–10.00

Introduktion till dagen och Jordbruksverkets uppdrag Handlingsplan för den blå värdekedjan, Maria Gustafsson, Lina Waara och Kristina Mattsson

10.00–11.00

Erfarenheter från Simrishamn

Erfarenheter från Orust

Diskussion

11.00–11.15

Paus och kaffe

11.15–11.45

Lärdomar från Finland – Kaskö kommun berättar om utvecklingen av fiskhamnen i Kaskö

11.45–12.15

Livsmedelsverket och Havs- och vattenmyndigheten – Hur ser myndigheterna kopplingen ut till uppdraget inom respektive myndighet?

12.15–13.15

Lunch

13.15–14.15

Erfarenheter från Göteborg

Erfarenheter från Sotenäs

Diskussion

14.15–14.30

Kaffepaus

14.30–15.30

Avslutande diskussion – Vad är viktigt i en kommande handlingsplan?

Anmäl dig här senast den 15 april

Du får ett mejl när du har anmält dig

När du skickat din anmälan får du ett mejl som bekräftar att du har anmält dig.

Kontakta oss om du har frågor

Lina Waara

Senast uppdaterad:

Till toppen