Publiceringsdatum23 April 2024

Markklassutbildning

Markklasserna är grunden i hur vi delar upp betesmarker och slåtterängar i miljöersättningen. Vi går igenom hur man känner igen de olika markklasserna, natur och kulturvärden kopplade till dessa markklasser samt vad miljöersättningarna sätter för villkor på skötseln.

Upplägget är så att vi kommer att inleda med ett pass om ägoslag, byte mellan ägoslag, pro rata, krav på betesmarker med bara gårdsstöd, grundkrav på betesmarker med miljöersättning. Därefter följer två pass med fokus på markklasserna med utgångspunkt från skrivningarna i Instruktionen om stödberättigad jordbruksmark 2024 och villkoren i miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar.

Vi kommer att be er att skriva frågor i chatten och vi kommer att jobba med svar på frågorna och sedan på eftermiddagen ha ett pass där vi besvarar dessa frågor.

Information och anmälan

Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig i första hand till dig som jobbar med betesmarker och slåtterängar som rådgivare, handläggare, kontrollant, ajourhållare, eller som praktiskt planerar eller genomför förvaltning av dessa marker.

Datum: 23 april

Tid: 8.30–12 och 14–15.30

Plats: digitalt

Senast dagen innan utbildningstillfället kommer du att få en inbjudan via mejl med instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Schema för dagen

8.30–9.15 Grundläggande om definitioner av betesmark inkl. pro rata samt ändra ägoslag (åkermark-betesmark)

9.30–12 Betesmarker och slåtterängar med allmänna respektive särskilda värden, mosaikbete, alvarbete, skogsbete och gräsfattig mark

14–15.30 Frågor och svar

Anmäl dig här senast den 19 april 2024

Kontakta oss om du har frågor

Kersti Andersson

Johan Ahnström

Senast uppdaterad:

Till toppen