Publiceringsdatum25 April 2024

Fortbildningskurs för rådgivare om naturbetesbaserad produktion 16 och 25 april

Den här fortbildningskursen kommer att ha fokus på produk­tionsaspekter vid betesbaserad djurhållning på ängs- och betes­marker. Under kursen tar vi bland annat upp betesstrategier, tillväxt hos betesdjur, ekonomiska faktorer, näringsvärde i bete samt hur du är en bra rådgivare om produktionsaspekter på ängs- och betesmarker. Det är två halvdagar den 16 april och 25 april.

Föreläsare

Kristina Holmström, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara.

Eva Spörndly, tidigare forskare vid SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Margareta Dahlberg, produktionsrådgivare MD Lantbruksråd

Detaljerat program kommer.

Information och anmälan

Kursen ges inom ramen för ett program för kompetensutveckling om ängs- och betesmarker. Kursen är kostnadsfri och vänder sig till rådgivare.

Datum: 16 och 25 april

Tid: 8:30-12 båda dagarna

Plats: Digitalt

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Anmäl dig här senast den 12 april 2024

Kontakta oss om du har frågor

Kersti Andersson

Johan Ahnström

Senast uppdaterad:

Till toppen