Publiceringsdatum5 Juni 2024

Nytt från Jordbruksverket om livsmedels­strategin – så under­lättar vi för ökad export utanför EU

Välkommen till ett lunch­seminarium den 5 juni om hur vi kan underlätta för ökad export utanför EU.

Information och anmälan

Datum: 5 juni

Tid: klockan 12–12:55

Plats: digitalt via Zoom

Målgrupp: Aktörer i livsmedelskedjan på nationell, regional och lokal nivå

Vi startar lunchseminariet med att Andrea Berglund på Jordbruksverket och Ann-Margret Cato på Livsmedels­verket berättar om hur myndigheterna skapar förutsättningar för ökad export. Därefter för vi ett samtal med två representanter från livsmedels­kedjan om möjligheter och utmaningar med ökad export utifrån företagens perspektiv.

Därför gör vi detta

Jordbruksverket och Livsmedelsverket har uppdrag att utveckla exporten genom arbetet med export­godkännanden för svenska jordbruks­varor och livsmedel till länder utanför EU/tredjeland. Under lunch­seminariet berättar myndigheterna om hur vi underlättar för ökad export och bi­behåller befintliga marknader.

Livsmedels­strategin är en långsiktig tillväxt­strategi vars över­gripande mål är en konkurrens­kraftig livsmedelskedja där den totala livsmedels­produktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och syssel­sättning i hela landet.

Därför är det viktigt just nu

Export skapar möjligheter till en ökad produktion i Sverige och ger företagen en större marknad. Det bidrar också till ökad avsättning under produktions­toppar och att företagen kan sälja produkter på tredjelands­marknaden som inte efterfrågas på hemma­marknaden. Export kan öka lönsamheten och konkurrens­kraften inom sektorn.

Jordbruksverkets uppdrag

Jordbruksverket är en viktig aktör i arbetet med livsmedels­strategin. Vårt uppdrag är att främja en ökad och hållbar matproduktion och en god djurvälfärd i hela Sverige. Vi har flera uppdrag i livsmedels­strategins handlings­planer. Här kan du läsa mer om våra uppdrag:

Anmäl dig här senast den 31 maj 2024

Kontakta oss om du har frågor

Senast uppdaterad:

Till toppen