Logotyp Jordbruksverket

FoU-dagarna 2024

Välkommen till två dagar med fokus på forskning och utveckling inom ekologisk produktion. FoU-dagarna ges i år som en hybridkonferens den 7–8 november i Uppsala. Årets tema: Hur får vi snurr på kretsloppen?

Årets FoU-dagar inleds med att tre olika föreläsare belyser utmaningarna med olika kretslopp från global skala och ned till den enskilda gården. Vi erbjuder sedan valbara föreläsningar med olika teman inom husdjur, växtodling och trädgård. Konferensen avslutas med en framtids­spaning om möjligheterna med olika kretslopps­produkter och möjligheter utifrån de ekologiska principerna och reglerna.

Dagarna summeras av Per Wåhlstedt, ekobonden från Dala‑Floda som är känd för sin estrad­poesi.

På kvällen den 7 november erbjuds en t­vårätters ekologisk middag på Hotell Botanika i Uppsala.

FoU‑dagarna genomförs som hybrid­konferens. Antalet platser på SLU är begränsat, så anmäl dig så fort som möjligt.

Presentations­materialet kommer att finnas tillgängligt i samband med FoU-dagarna, men föredragen spelas inte in.

Posterutställning

Under FoU-dagarna kommer det att vara en poster­session där relevanta forsknings­projekt för ekologisk produktion presenteras.

För dig som vill titta på postrar

För dig som är på plats på FoU-dagarna kommer postrarna att finnas i nedre foajén i Ulls hus, där även fikat serveras. Vill man prata med utställarna kommer de att finnas vid sin poster under minglet som pågår under en längre fikapaus, det så kallade poster­minglet klockan 14.40–15.40 den 7 november.

För dig som deltar på distans kommer det att finnas en inspelning med kortare presenta­tioner av postrarna tillgänglig under FoU-dagarna.

För dig som vill ha med en egen poster

Som poster­utställare förväntas du vara på plats under poster­minglet 7 november klockan 14.40–15.40 samt göra en kortare inspelning där du digitalt presenterar din poster. Mer information om detta finns i anmälan om poster.

Arrangörer

Jordbruksverket och SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) samt Hushållnings­sällskapet anordnar dessa FoU-dagar där rådgivare, forskare, lantbrukare och andra intresserade kan mötas och diskutera aktuella frågor och de senaste forsknings­rönen inom ekologisk produktion.

Program

Här finns programmet för FoU-dagarna. Några av inslagen ges på engelska med utländska föredrags­hållare.

Program för FoU-dagarna

Program den 7 november

10.00–10.30 Kaffe

10.30–12.00 Inledande pass

Kretslopp i tid och rum – för mycket eller för litet av fel sak på fel plats och vid fel tid. Vad gör vi åt det?

I den här sessionen får tre föreläsare belysa utmaningarna från global skala och ned till den enskilda gården.

  • Johanna Björklund, Institutionen för natur­vetenskap och teknik , Örebro Universitet: Globala flöden med lokala konsekvenser
  • Rasmus Einarsson, Institutionen för energi och teknik, SLU: Närings­kretsloppet i Sveriges och Europas livsmedels­system, idag och i framtiden
  • Christine Watson, Institutionen för växtproduktions­ekologi, SLU & Scotland’s Rural College: What are the nutrient supply constraints on organic farms and how do we fix them?

Moderatorer: Maria Tunberg, SLU och Analysys Mason

12.00–13.00 Lunch

Valbara eftermiddagspass den 7 november

Tid

Husdjur

Växtodling

Trädgård

13.00‑13.30

Tre nya doktorand­projekt om ekologisk gris- och mjölk­produktion

Lotta Rydhmer, SLU, med flera

Begränsningar och möjligheter för ekologisk växt­produktion i produktiva jordbruks­områden

Rafaelle Remaux, SLU

Innovationer och kunskaps­spridning inom ekologisk grönsaks­produktion

Annie Drottberger, SLU

13.30‑13.35

Föredragsbyte

13.35‑14.05

Djurvälfärd i ekologisk gris­produktion

Anna Wallenbeck, SLU

Mindre kväve­överskott på ekologiska än på konven­tionella mjölk- och växtodlings­gårdar

Maria Wivstad, SLU

Utvärdering av ekonomi i olika market garden system

Ylva Andersson, HS Konsult

14.05‑14.10

Föredragsbyte

14.10‑14.40

Intermittent digivning och påverkan på brunst­synkronisering, tillväxt och stress

Ylva Sjunnesson, SLU

Ogräs­konkurrens i lantsorter av vårvete, resultat från fältförsök

Tove Ortman, NIBIO och Darwin Higgins, SLU

Förluster av livsmedel i morots­produktion

Karin Lindow, Jordbruksverket

14.40‑15.40

Kaffe och postermingel

15.40‑16.20

Framtids­säkrat jordbruk. Beräkning av klimat­påverkan och arealbehov baserad på 30 svenska gårdar med ekologiskt kretslopps­jordbruk.

Olof Thomsson, Östergarn Tryffel

Fältförut­sättningar för lyckad lök­lagring med minskat svinn

Lars Mogren, SLU

16.25‑16.55

Aktuellt ämne

The role of natural enemies in pest and weed control in agroecosystems

Eirini Daouti, SLU

Tillbaka till grunden: Potentialen hos nordiska kulturarvs­grönsaker att öka svensk kris­beredskap och att hantera konsekvenser av framtida klimat­förändringar

Lars Mogren, SLU

19.00

Middag

Program 8 november


Valbara pass den 8 november

Tid

Husdjur

Växtodling

Trädgård

8.30‑9.00

Rena djur ger bättre ekonomi

Victoria Olin, Kunskapsnav Animalie­produktion

Kunskaps­läget kring udda baljväxter (till mat) – vad vet vi och vilka frågetecken finns?

Per informerar också om det nystartade projektet ”Lantbrukar­drivet arbete för bättre utsäde till ekologisk odling i Sverige”

Per Modig, Fagraslätt

Soil health in agroforestry system. Results from the REFOREST Project

Julia Cooper, Organic Research Center, UK

Engelska och digitalt

9.00‑9.05

Föredragsbyte

9.05‑9.35

Hur påverkas mjölkkor av bräckvatten som enda dricksvatten­källa?

Anna Jansson, SLU

Ogräs­bekämpning i plöjnings­fria system

Susanne Falck, HS konsult AB och Roland Höckert, Erska seed

Soil health in agroforestry system. Results from the REFOREST Project

Julia Cooper, Organic Research Center, UK

Engelska och digitalt

9.35‑10.10

Kaffe

10.10‑10.40

Skötsel­åtgärder för ökad effektivitet genom ökad livslängd i mjölk­kobesättningar

Mikaela Lindberg, SLU

Samodling av ettåriga frost­känsliga baljväxter och höstraps i ekologiska odlings­system

Ann-Charlotte Wallen­hammar, HS konsult AB

Perennial Green manures

Clo Ward, Dyfibiosphere

Engelska och digitalt

10.40‑10.45

Föredragsbyte

10.45‑11.15

Minska metan­utsläppen med betande kor

Rebecca Danielsson, SLU

Svavlets effekt på aminosyror i foderkorn och foder­sammansättning

Bengt Lunde­gårdh, Global Organic Sweden AB och Ingela Löfquist, HIR Skåne

Strimsådd i utvintrande sommar­mellangröda

David Hansson, SLU

11.15‑11.20

Föredragsbyte

11.20‑12.00

Utfodring av ekologiska fjäderfän

Helena Wall, SLU

Biogas stärker och tryggar svensk energi- och mat­produktion

Maria Wester­holm, SLU

Aktuellt ämne

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Avslutande pass

Vilka avfalls­produkter från samhället har potential att bli insats­varor i lantbruket? Vad säger den senaste forskningen om olika möjliga kretslopps­produkter och hur väl skulle de kunna passa ihop med ekologiska principer och regelverk? Forskare och regel­utvecklare presenterar och diskuterar temat.

Björn Vinnerås, Institutionen för energi och teknik, SLU: Senaste forskningen om möjliga kretslopps­produkter för lantbruket.

KRAV och Jordbruksverket kommenterar på möjligheterna för dessa kretslopps­produkter utifrån ekologiska principer och regelverk.

Per Wåhlstedt kåserar om årets tema.

Moderatorer: Maria Tunberg, SLU och Analysys Mason.

14.30 Kaffe

Information och anmälan

Webbinariet vänder sig till: rådgivare och forskare

Datum: 7–8 november 2024

Tid: klockan 10.00 den 7 november till cirka klockan 15.00 den 8 november

Plats: Ulls hus,Ultuna i Uppsala eller digitalt deltagande

Kostnad: Konferensens avgift, inklusive lunch och fika, vid deltagande på plats är 240 kronor per dag (exklusive moms). Middagen kostar 400 kronor exklusive moms. Konferens­avgift och kostnaden för middagen kommer att faktureras före konferensen. Eventuell åter­betalning sker endast om du avbokar din plats senast 14 dagar före konferensen, det vill säga den 24 oktober.

Digitalt deltagande är kostnadsfritt.

Anmäl dig här senast den 20 oktober