17 November 2021

Antibiotikaforum

Välkommen till Antibiotikaforum! Årets tema är Sverige på den globala arenan, där vi fokuserar på att synliggöra det svenska internationella arbetet mot antibiotikaresistens. Vilka utmaningar möter vi och var finns behov för ytterligare samarbeten?

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner eller har intresse i dessa frågor. Program för dagen kommer att publiceras här inom kort.

När: Onsdagen den 17 november 2021

Plats: Digitalt webbinarium, länk till anmälan nedan

Tid: 9.30-15.30

Övrigt: Webbinariet är kostnadsfritt

Pass 1: Perspektiv – nu och framåt

Pass 2: Över gränser - hållbart utbyte och lärande
(inkl. 1 timmes lunch)

Pass 3: Mot nya horisonter – kunskapsutveckling och internationellt
samarbete

Vår tid är nu - kan Sverige förändra världen?

I årets upplaga av Antibiotikaforum blickar vi ut över våra gränser och fokuserar på det internationella arbetet som utförs på olika nivåer, både globalt och i Sverige. Vi kommer belysa exempel på hur vi i Sverige arbetar med att sprida våra erfarenheter och kunskap till andra länder. Vi ställer oss också frågan vad vi kan lära från andra länder. Vilka för- och nackdelar finns det med olika typer av projekt och arbetssätt och hur tar man tillvara på erfarenheterna i de mottagande länderna? Vad ser vi för utmaningar i framtiden och vad saknas idag?

Axplock ur programmet

  • Perspektiv från FN:s livsmedels-och jordbruksorganisation FAO
  • Utbytesprojekt om vårdhygien med Indien
  • Vardagsperspektiv på konsekvenser av AMR från Läkare utan gränser
  • Medverkan från utredningen om Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt
  • Internationell miljöövervakning - EMBARK

Dagen kommer även att bjuda på paneldiskussion, gruppdiskussioner för deltagarna och en möjlighet till digital fika med föreläsarna.

Anmäl dig här senast den 8 november

Senast uppdaterad: