Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
1 Januari 2020

Kurs i sparsam körning med lantbruksmaskiner

Kursdatum varierar mellan länen. Kursen är kostnadsfri.

På kursen lär du dig hur du kan minska bränsleanvändningen för lantbruksmaskiner vid
olika typer av arbetsmoment. Ett realistiskt mål är att minska användningen med cirka 10 procent. Kursen omfattar både praktiska körmoment och teori samt en uppföljningsträff. Totalt omfattar kursen cirka 10 timmar. Efter kursens uppföljningsträff får du ett kursintyg. 

Kostnad: Kurserna är kostnadsfria då den genomförs med pengar från landsbygdsprogrammet.

Kursen vänder sig till: Lantbrukare, maskinförare, maskinförsäljare

Plats: Hela landet

Datum: kursdatum varierar mellan länen

Vi har avtal med tre rådgivningsföretag som erbjuder kurser runt om i landet.

Jönköping, Värmland, Västra Götaland och Örebro län

Det är Hushållningssällskapet väst som håller kurserna. Målet är att totalt minst utbilda 80 personer under 2020.

 • Jönköpings län 2-3 kurser
 • Värmlands län 1 kurs
 • Västra Götalands län 6-8 kurser
 • Örebro län 2 kurser

Kontakt om du har frågor

Anna Åkerfeldt , hushållningssällskapet väst

Blekinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs och Skåne län

Det är HIR i Skåne som håller kurserna. Målet är att totalt minst utbilda 80 personer under 2020.

 • Blekinge län 1 kurs
 • Hallands län 2-3 kurser
 • Kalmar län 1-2 kurser
 • Kronobergs län 1-2 kurser
 • Skåne län 5-8 kurser

Kontakt om du har frågor

Fredrik Hallefält, tel:

Gotland, Jämtland, Norrbotten, Stockholm,
Södermanland, Västmanland, Västernorrland, Västerbotten och Östergötland

Det är Ludvig & Co som håller kurserna. Målet är att totalt minst utbilda 80 personer under 2020.

 • Gotlands län 2-3 kurser
 • Jämtlands län 1-2 kurser
 • Norrbottens län 1-2 kurser
 • Stockholms län 2-3 kurser
 • Södermanlands län 1-2 kurser
 • Västerbottens län 1-3 kurser
 • Västernorrlands län 1-2 kurser
 • Västmanlands län 2-3 kurser
 • Östergötlands län 1-2 kurser

Kontakt om du har frågor

Ingvar Persson tel: , mobil

Uppsala, Dalarna och Gävleborgs län

Det är Jordbruksverket som håller kurserna.

 • Dalarnas län 1-2 kurser
 • Uppsala län 2-3 kurser
 • Gävleborg län 1-2 kurser

Kontakt om du har frågor

Christer Johansson

Emelie Karlsson

Kontakta oss om du har frågor

Rådgivningsenheten söder, Alnarp:

Emelie Karlsson

Anna Hagerberg


Senast uppdaterad: 2020-06-29