Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
30 Juni 2020

Nyfiken på biogas? ‑ Inspirationsträff

30 juni kl. 18.30 – 20.15

Program: Nyfiken på biogas?

18.00

Inloggning påbörjas. Det finns möjlighet att ringa in för att få support att komma igång med videomötet.

18.30

Välkommen. Kristian Petersson, regionansvarig förnybar energi LRF

18.35

Styrmedel, aktuella utredningar och villkor för förnybara drivmedel. Offentliga aktörers efterfrågan av förnybara bränslen som biogas, vätgas och el. Arbetsmaskiner som drivs med förnybara drivmedel. Nya konceptlösningar för biogas på gården. Björn Isaksson, Biogas Öst

19.10

Paus

19.20

Biogasprocessen och gaspotential i gödsel. Biogastekniker för produktion av kraftvärme, fordonsgas och flytande biogas. Ekonomi för kraftvärmeproduktion och affärsmodeller för fordonsgasförsäljning. Mervärden hos biogödsel och gödsellogistik. Lagstiftning. Stöd till finansiering av biogasinvestering. Möjlighet till fortsatt biogasrådgivning från Jordbruksverket. Johan Benjaminsson, Gasefuels

20.00

Frågor och avslutning

Anmäl dig här senast den 25 juni

Kostnad: Webbkursen är kostnadsfri.

Ansvarig för kursen: Rådgivare Johan Benjaminsson, Gasefuels

Kursen vänder sig till: Lantbrukare och andra landsbygdsföretagare i Östergötland och Mälardalen

Plats: Kursen hålls via Skype. Du loggar in på kursen via en länk som du kommer att få via mejl efter att du har anmält dig.

Kontakta mig om du har frågor

Rådgivare Johan Benjaminsson, Gasefuels


Ansvarig kontakt på Jordbruksverket

Anna Hagerberg

EU-flagga. Text under flaggan: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Senast uppdaterad: 2020-07-01