Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
1 Juni 2021

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Så går det för livsmedelskedjan

Välkommen på lunchseminarium om Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategi.

Information

Datum: 1 juni

Tid: klockan 12-13

Plats: via Zoom

Anmäl dig här senast den 28 maj

Lunchseminariets innehåll

Under lunchseminariet fokuserar vi på resultaten i Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Vi för också ett samtal mellan en lantbrukare och handlare om hur vi får konsumenter att välja och betala för svenska mervärden. Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin inleder lunchseminariet.

Därför gör vi detta

Livsmedelsstrategin är en långsiktig tillväxtstrategi vars övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Jordbruksverket ansvarar för den årliga uppföljningen och utvärderingen av livsmedelsstrategin och bidrar till målen på flera sätt. Under lunchseminariet berättar vi hur det går för livsmedelskedjan och hur Jordbruksverket bidrar till att målen nås.

Därför är det viktigt just nu

Rapporten visar utvecklingen i hela livsmedelskedjan och vad som påverkar lönsamheten i olika delsektorer. Den ligger till grund för det fortsatta arbetet med att genomföra livsmedelsstrategin.

Kontakta oss om du har frågor

Camilla Burman

Senast uppdaterad: 2021-05-10