Logotyp Jordbruksverket

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Hur hållbar är vår användning av växtskyddsmedel egentligen?

Välkommen på lunchseminarium om vad som ligger bakom påståendet att användningen av växtskyddsmedel behöver bli mer hållbar.

Information

Datum: 21 september

Tid: klockan 12-12.50

Plats: via Zoom

Anmäl dig här senast den 17 september

Lunchseminariets innehåll

Under lunchseminariet fokuserar vi på vad som ligger bakom påståendet att användningen av växtskyddsmedel behöver bli mer hållbar. Vi för också ett samtal mellan en lantbrukare och en expert från Kemikalieinspektionen om användningen av växtskyddsmedel.

Därför gör vi detta

För att nå livsmedelsstrategins mål behöver användningen av växtskyddsmedel bli mer hållbar, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Jordbruksverket är ansvarig för den nationella handlingsplanen för hållbar användning av växtskyddsmedel.

Livsmedelsstrategin är en långsiktig tillväxtstrategi vars övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Jordbruksverket är en viktig aktör i arbetet med livsmedelsstrategin. Vårt uppdrag är att främja en ökad och hållbar mat produktion och en god djurvälfärd i hela Sverige. Inom växtskyddsområdet finns även uppdragen Säkra tillgången till växtskyddsmedel för mindre användningsområden och Växtskyddsrådet samt andra uppdrag som på olika sätt bidrar till att livsmedelsstrategins mål nås.

Därför är det viktigt just nu

Användning av växtskyddsmedel är högaktuell, både i Sverige och på EU-nivå, och många beslut om växtskyddsmedel kommer att fattas inom den närmaste framtiden. Beslutsunderlagen bygger ofta på indikatorer, vanligtvis med miljöfokus. Kopplingen mellan indikatorer och hållbarhet är dock inte alltid tydlig och vid seminariet diskuteras vad arbetet mot en hållbar användning av växtskyddsmedel kan innebära.

Kontakta oss om du har frågor