Logotyp Jordbruksverket

FoU-dagarna 2021

Den 20–21 oktober 2021 är det dags för de årliga dagarna om forskning och utveckling, FoU-dagarna inom ekologisk produktion. I år är konferensen digital och temat är Mångfald för hållbarhet.

Med föredrag och diskussioner vill vi belysa vikten av mångfald, biologisk, odlad och vild, samt betydelsen av diversifierade livsmedelssystem. Du kommer att få ta del av goda exempel från mångfalden av inspirerande ekologiska företag.

Arrangörer

Jordbruksverket, SLU Ekoforsk och SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) samt Hushållningssällskapet, anordnar FoU-dagar där rådgivare, forskare, lantbrukare och andra intresserade kan mötas och diskutera aktuella frågor och de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion.

Program

Här finns programmet för FoU-dagarna. Några av inslagen ges på engelska med utländska föredragshållare.

Program för FoU-dagarna

Program den 20 oktober

9–9:45 Gemensam inledning

 • Genetic resources and the importance of crop diversity,
  Peter Keijzer, Louis Bolk Institute, Netherlands
 • Organic diversity for resilient food systems,
  Jaakko Nuutila, University of Helsinki, Finland
 • Potentials, challenges and visions for future European organic animal farming,
  Mette Vaarst, AArhus University, Denmark
  Moderator: Maria Tunberg

10:45–11 Paus

Valbara förmiddagspass

Tid

Husdjur

Växtodling

Trädgård

11–11:30

Overview from Core organic animal projects,
Mette Vaarst, Århus Universitet, Danmark

Delad kvävegiva i
ekologiskt brödvete,
Lena Engström, SLU


Bättre kväveut­nytt­jande i nötflytgödsel,

Sofia Delin och Karin Andersson, SLU

Nystart med sortprovning
av trädgårds­grödor,
Joakim Stefansson, stiftelsen träd­gårds­­­odlingens elitplant­station

11:30 –11:35

Föredragsbyte

Föredragsbyte

Föredragsbyte

11:35–12:05

Utevistelse och välfärd hos ekol­ogisk slakt­kyckling och värphöns i Sverige,

Lina Göransson, SLU

Mobil gröngödsling -
gödsla med egenprodu­cerad gödsel,

Per Ståhl, Hushållnings­sällskapet


Hållbara vallbaljväxter
samt efterverkan till
höstvete.

Ann-Charlotte Wallen­ hammar, Hushållningssällskapet

A seed saving start up in the West of Ireland.
Jason Horner, Seed
Sovereignty UK and Ireland Programme

12:05–13 Lunch

13–15 Gemensam föreläsning

 • Eko och de vilda djuren, omfattning av viltskador och förebyggande åtgärder,
  Rovdjur, Jens Frank, SLU
  Tranor och gäss, Johan Månsson, SLU
  Vildsvin och hjortar, Petter Kjellander, SLU

Program den 21 oktober

Valbara förmiddagspass

Tid

Husdjur

Växtodling

Trädgård

9–9:30

Nya modeller som kan ge mer grön­massa för att korna ska få i sig mer foder från betet,

Niels Andresen, HIR Skåne

Vallfrö - etablering i ekologisk produktion,

Eva Edin, Hushållnings­sällskapet

Växtföljd i växthus,

Anna Karin Rosberg, SLU

9:30–9:45

Föredragsbyte

Föredragsbyte

Föredragsbyte

09:35– 10:05

Naturlig dygnsrytm för förbättrat betes­utnyttjande,

Emma Ternman, SLU

Höstrapssorter lämpliga för ekologisk produktion med avseende på tidighet och tolerans,

Albin Gunnarsson, Svensk Raps

Vilka växter bör ingå i blomster­remsor?

Maria Viketoft, SLU

10:05–10:10

Föredragsbyte

Föredragsbyte

Föredragsbyte

10:10–10:40

Mjölkkors livslängd – hur påverkar den produktionen?

Mikaela Lindberg, SLU

Höståkerböna och
höstärt,
Per Modig,
Hushållningssällskapet

Redefining the field:
"Mobilizing 3D diversity
and ecosystem services on
the arable farm",
Dr Ir Dirk van Apeldoorn,
Wageningen University and
Research

10:40–11

Paus

Paus

Paus

11–11:30

Faderraser i modersuggor
– korsningsstrategier för bättre produktions­resultat och
välfärd smågris­produktion,
Katja Nilsson, SLU

Remix intercrops,
Georg Carlsson, SLU

Testmiljö agroforestry på
Angereds gård,
Mauricio Sagastuy Klie,
Angereds gård

11:30–11:35

Föredragsbyte

Föredragsbyte

Föredragsbyte

11:35–12:05

Aktuellt ämne

Aktuellt ämne

Perenna grönsaker för produktion - preliminära resultat,
Eva Johansson, Skillebyholm

12:05–13 Lunch

13–15 Gemensam avslutning

 • Uppdraget i livsmedelsstrategin att främja ekologiska livsmedel,
  Åsa Lannhard Öberg, Jordbruksverket
 • Så har merpriserna för ekomat utvecklats i butikerna de senaste åren,
  Niclas Åkeson, Publishing farm
 • EKO-september – så gick kampanjen 2021
  Charlotte Bladh André, Organic Sweden
 • Mer växtbaserad mat på marknaden – hur får vi saker att hända?
  Korta presentationer fokuserade på innovation och paneldiskussion.
  Medverkande:
  • Åsa Orrö, KRAV
  • Margareta Wallentén, Innovation Skåne/Foodtech Innovation Network
  • Pia Qvarnström, Bärta

Moderator: Maria Tunberg

15 Avslutning


Information och anmälan

Webbinariet vänder sig till: rådgivare och forskare

Datum: 20–21 oktober 2021

Tid: klockan 9–15 båda dagarna

Plats: digitalt via zoom

Anmälan dig här senast den 15 oktober