12 November 2021

Hålla efter veketåg med kor, går det?

Hur kan betesmarker med mycket veketåg användas som en naturlig del av kornas foderintag?

På fuktiga strandängar och andra naturbetesmarker kommer ofta ogräs som veketåg.

My Rask på länsstyrelsen i Skåne har gjort försök med att få kor att beta veketåg. På webbinariet berättar hon om hur det kan gå till och vad man måste ta hänsyn till.

Webbinarium fredag den 12 november kl 9.30-10.30

Senast uppdaterad: