Logotyp Jordbruksverket

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Hur snabbt kan produktionen ställas om för att möta nya konsumtionstrender?

Välkommen till lunchseminarium 23 november om hur snabbt produktionen kan ställas om för att möta nya konsumtionstrender.

Information och anmälan

Vi startar lunchseminariet med att Sofia Blom från Jordbruksverket berättar om vår pågående utredning om proteingrödor. Därefter samtalar vi med Henrik Julin som är VD på Orkla Foods Sverige och Jan Bertoft som är generalsekreterare för Sveriges konsumenter om hur snabbt livsmedelsindustrin kan ställa om produktionen för att möta nya konsumtionstrender. Vad är utmaningarna och vad är möjligheterna?

Därför gör vi detta

För att nå livsmedelsstrategins mål behöver de livsmedel som produceras matcha det som efterfrågas av konsumenterna. Men vad är det som styr konsumenternas efterfrågan och hur får vi till matchningen med svenska livsmedel?

Livsmedelsstrategin är en långsiktig tillväxtstrategi vars övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Därför är det viktigt just nu

Efterfrågan på växtbaserade livsmedel har ökat under lång tid och förväntas fortsätta växa. För att nå livsmedelsstrategins mål behöver den svenska livsmedelsproduktionen kunna ställa om produktionen för att möta nya konsumtionstrender.

Möjligheter med ökad inhemsk produktion av proteingrödor, med fokus på baljväxter, och hur det kan bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem är en högaktuell fråga på Jordbruksverket.

Datum: 23 november

Tid: 12.00–12.50

Plats: digitalt via Zoom

Anmäl dig här senast den 18 november