7 December 2021

Svenska genbanker – vilka är de och vad är deras roll?

Nu kan du anmäla dig till Jordbruksverkets webbinarium om svenska genbanker den 7 december.

Genbanker har en viktig roll i vårt samhälle genom att bevara gamla kultursorter och att hålla det genetiska arvet levande. Det krävs mycket kunskap för att samla in och bevara växtmaterial, speciellt om det inte kommer in helt friskt. För att öka kunskapen dokumenteras växtmaterialet och de finns tillgängliga för användning inom forskning samt för privat bruk.

Den 7 december kan du lära dig mer om hur Nordgen och Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter jobbar idag och hur man kan ta del av deras växtmaterial.

Information och anmälan

Webbinariet vänder sig till: Rådgivare, myndigheter, lantbrukare, yrkesodlare trädgård, övriga inom gröna näringar.

Datum: 7 december 2021

Tid: klockan 9.00 – 10.30

Plats: digitalt via Skype

Anmäl dig här senast den 3 december

Jag anmäler mig till Jordbruksverkets webbinarium om svenska genbanker.

Kontakta oss om du har frågor

Axel Benediktsson

Senast uppdaterad: