14 December 2021

Ängs- och betesmarker – rekommendationer för skötsel

Välkommen till webb-seminarium med Malin Tälle, forskare inom naturvårdsbiologi på Sveriges Lantbruksuniversitet och har ett speciellt intresse för evidensbaserad biologi. Under tiden som doktorand forskade hon om skötsel av ängs- och betesmarker.

Datum: 14 december

Tid: Klockan 10-11

Plats: Zoom

Information och anmälan

Malin Tälle kommer att berätta om slutsatser från sin forskning om skötsel av ängs- och betesmarker. Med hjälp av långtidsförsök och tidigare studier har hon jämfört effekterna av hävdmetoder som bete, slåtter och olika slåttermetoder, men också bränning av gräsmarker. Fokus kommer att ligga på att ge handfasta råd om vilka hävdmetoder som bör rekommenderas i ängs- och betesmarker för att gynna biologisk mångfald.

Om du har frågor om kursen eller zoom är du välkommen att kontakta

Anmäl dig här senast den 10 december

Senast uppdaterad: