18 Januari 2022

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Jordbrukets vattenhantering är viktig för både produktion och miljö

Välkommen till lunchseminarium den 18 januari om jordbrukets vattenhantering.

Information och anmälan

Vi startar lunchseminariet med att Tomas Johansson berättar om Jordbruksverkets arbete för att stödja en hållbar vattenhantering. Därefter samtalar vi med lantbrukaren Petter Ström och vattenvårdsdirektören Irene Bohman om balansen mellan livsmedelsproduktion och påverkan på omgivande miljö.

Därför gör vi detta

Jordbrukets hantering av vatten är en förutsättning för att producera livsmedel så att vi konsumenter kan få mat på bordet. En hållbar hantering av vatten i jordbruket är därför viktig för att nå livsmedelsstrategins mål om en ökad och hållbar livsmedelsproduktion.

Livsmedelsstrategin är en långsiktig tillväxtstrategi vars övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Därför är det viktigt just nu

För att klara livsmedelsproduktionen i ett klimat som blir alltmer nyckfullt, finns ett stort behov av investeringar inom både dränering och bevattning. Anläggningarna behöver utformas både med hänsyn till livsmedelsproduktionen och till påverkan på vattenmiljön.

Jordbruksverkets uppdrag

Jordbruksverket är en viktig aktör i arbetet med livsmedelsstrategin. Vårt uppdrag är att främja en ökad och hållbar matproduktion och en god djurvälfärd i hela Sverige. Vi har flera uppdrag i livsmedelsstrategins handlingsplaner. Inom kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket arbetar vi med att öka kunskapen om jordbrukets vattenhantering inom Jordbruksverket och på andra myndigheter.

Datum: 18 januari

Tid: 12.00–12.50

Plats: digitalt via Zoom

Anmäl dig här senast den 13 januari

Senast uppdaterad: