26 Januari 2022

Alternativ beräkning av klimatgaser, styrkor och utmaningar för ekologisk mjölkproduktion

Välkommen till webb-seminarium om klimatberäkningar på ekologiska mjölkgårdar med Matthias Koesling från NIBIO i Norge onsdag den 26 januari!

Information och anmälan

Webbinariet vänder sig till: Rådgivare

Datum: 26 januari

Tid: Klockan 9-10

Plats: Zoom

I media diskuteras hur mycket idisslare bidrar till utsläppen av växthusgaser. Då baseras beräkningarna mest på GWP (Golbal Warming Potential). Då visas det att metan från idisslare bidrar starkt till den globala uppvärmningen. Därför dras slutsatsen att antalet idisslare måste minskas kraftigt för att begränsa den globala uppvärmningen. Men i år nämner IPCC alternativa beräkningar av växthusgaser.

Matthias har en praktisk lantbruksutbildning och har sedan några år varit ledare för Midtnorsk Økoring, en försöks- och rådgivningsorganisation för ekologiska lantbrukare i mellersta Norge. Sedan 2000 har han arbetat som forskare. Några ämnen han har arbetat med är motivation till omställning, ogräsbekämpning och ekologisk mat i offentlig servering. De senaste åren har han arbetat med näringsutnyttjande, miljöanalyser (livscykelanalyser) och ekonomi med fokus på mjölkproduktion. Det är viktigt för honom att hitta lösningar som är bra för både miljön och lantbrukarens ekonomi.


Anmäl dig här senast den 24 januari

Senast uppdaterad: