31 Januari 2022

Temadag om integrerat växtskydd, IPM, Integrated Pest Management

En genomgång av integrerat växtskydd med olika exempel på praktiskt IPM-arbete.

Logga svenskt växtskydd
Logga odling i balans
Logotyp färg Jordbuksverket.

OBS! Uppdatering: Temadagen blir digital.

Information och anmälan

Som en nytändning för arbetet med integrerat växtskydd (IPM) genomförs denna dag. Årets temadag genomförs i samarbete mellan Odling i Balans, Jordbruksverket, Växtskyddscentralerna och Svenskt Växtskydd.

Datum: 31 januari

Tid: Klockan 9.00–16.00

Plats: Digitalt,länk skickas ut senare

Kostnad: 300 kr

Program

KAFFE

9.30 Bakgrund

 • Vad är IPM? – Varför ska vi tillämpa IPM? (regler, biologi mm) – Lina Norrlund 20 min
 • Erfarenheter med Demogårdar i Danmark, - Poul Henning Petersen SEGES 30 min

PAUS

10.40 Förebygg

 • Växtföljd – Ekonomi - Jordbearbetning - Göran Bergkvist SLU 20 min
 • Sortblandningar – Erfarenheter från Danmark - Marianne D SEGES 20 min, Jacob Helm Larsen DLG 10 min
 • Hur undviker man att sprida ogräs och skadegörare?
 • Rengöring av utrustning (film)– SJV 10 min

11.40 Bevaka

 • Tillgång på väderdata och väderbaserade beslutsstöd mm - Alf Djurberg SJV 20 min

12.00 Lunch

13.00 Behovsanpassa

 • Ny teknik, övervakning/diagnos, precisions odling, sprutor, mekaniska åtgärder mm. - Christer Johansson SJV 30 min
 • Resistens – hur hantera risken? - Gunilla Berg SJV 20 min -
 • Resistensproblem med örtogräs /exempel IPM i sockerbetsodling - Rikard Andersson, Nordic Sugar 20 min
 • Framtidens Växtskydd– Svenskt Växtskydd 30 min

KAFFE

15.10 Följ upp

 • Vad saknas från rådgivning för att kunna tillämpa IPM? Utmaningar med IPM – Några Odling i Balans-gårdar berättar 30 min

15.40 Avslutning

Anmäl dig här senast den 28 januari

Kontakt om du har frågor om temadagen

Håkan Wahlstedt

ODLING I BALANS

SE-716 92 FJUGESTA

Senast uppdaterad: