16 Februari 2022

Blomremsor i slättbygd

Välkommen till Mångfald på slättens webbinarium Blomremsor i slättbygd den 16 februari! Intresset för blomremsor har exploderat de senaste åren, till stor del beroende på goda samarbeten mellan rådgivningsföretag, branschorganisationer och engagerade lantbrukare.

På det här webbinariet sammanfattar vi viktiga erfarenheter om vad du ska tänka på när du väljer fröblandning, hur du ska placera blomremsan i landskapet samt råd om hur du etablerar och sköter den. Ett av syftena med webbinariet är att inspirera till att så blommande fröblandningar på ekologiska fokusarealer.

Medverkar gör Mattias Hammarstedt på Hushållningssällskapet i Skåne och Petter Haldén på Jordbruksverket. Petter och Mattias har samarbetat i flera projekt som rör blomremsor, bland andra SamZoner, Hela Sverige Blommar och Mångfald på slätten.

Foto: Petter Haldén

Information och anmälan

Webbinariet ingår i en serie om att gynna den biologiska mångfalden i åkerlandskapet. Det är kostnadsfritt och vänder sig i första hand till rådgivare. Intresserade lantbrukare är också välkomna att delta.

Datum: 16 februari

Tid: klockan 10–11

Plats: digitalt

Senast dagen innan webbinariet kommer du att få en inbjudan via mejl med instruktioner för hur du ska göra för att ansluta till mötet.

Program

  • Lämpliga arter i fröblandningar och vilken nytta de gör, Petter Haldén, rådgivare biologisk mångfald, Jordbruksverket
  • Råd kring placering, etablering och skötsel av blomremsor. Erfarenheter från ”Hela Sverige Blommar”, Mattias Hammarstedt, Hushållningssällskapet i Skåne

Anmäl dig här senast den 14 februari

Kontakt om du har frågor om webbinariet

Petter Haldén

Senast uppdaterad: